מפת אתר

מפת אתר

עמודים

About

Ayalon in the Media

Contributing to the Community

Exposure Profile

Full Disclosure

Get In Touch

Hosting Funds

Insurance & Finance

Investment Portfolio

Mutual Funds

Terms of Use

The Center for Public Inquiries

אודות איילון בית השקעות

איילון בתקשורת

ביטוח ופיננסים

גילוי נאות

הבהרות משפטיות

הצהרת נגישות

מפת אתר

ניהול תיקי השקעות

פניות הציבור

פרופיל החשיפה

צור קשר

קרנות הוסטינג

קרנות נאמנות

תודה

תרומה לקהילה

 

קרנות

example

ISP Asset AManagement י(1B)י 10/90

ISP Asset Management י(4D) השקעות – קרן חדשה מיום 05.05.21, התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 19.06.21.

ISP Asset Management (0B) אג"ח ללא מניות^

ISP Asset Management (1B) 10/90

איילון (00) כספית

איילון (00) שקלית ^

איילון (0A) אג"ח דירוג A ללא מניות

איילון (0A) מדדית ללא מניות

איילון (0A) מדינה פרימיום

איילון (0A) עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס – הבנק הבינלאומי

איילון (0B) שקל ואג"ח מדורגות^

איילון (0B) תיק השקעות ללא מניות

איילון (0B)(!)^ אג"ח חברות ללא מניות

איילון (0B)(!)^^ אג"ח והנפקות ללא מניות

איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3

איילון (10) תיק לרשויות מקומיות – קרן חדשה מיום 16.12.2020, התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 29.01.2021.

איילון (1A) עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט

איילון (1A) שקלית פלוס

איילון (1B) מדינה +10%^

איילון (2B) מדינה + 20%

איילון (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט

איילון (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

איילון (2B)עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט

איילון (2C) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

איילון (2D) עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי.

איילון (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט ^

איילון (3D) עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

איילון (4A) מניות בנקים^

איילון (4B) מימון ואשראי חוץ בנקאי

איילון (4B) מניות – קרן נאמנות

איילון (4B) משקל שווה ת"א 35

איילון (4D) מניות גלובאלי

איילון (4D) מניות חו"ל

איילון (4D) קנאביס

איילון (4D) תיק מניות

איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3

איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3

איילון (6D) אקסטרים S&P 500 פי 3

איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3

איילון (1B) 10/90 פרימיום

איילון (2B)20/80

איילון (2C) 25/75

איילון בינה (0B) אג"ח ללא מניות

איילון בינה (1B) 10/90

איילון מלכות מהדרין (1B) תיק 10/90

אימפקט (4B) מניות

אימפקט (2B)20/80

אימפקט(1B)10/90

אקורד (00) אג"ח מדורגות ^

אקורד (1A) 10/90 ^

אקורד (2B) 20/80 ^

אקורד (2B) 30/70 – קרן חדשה מיום 14.03.21. התאמת נכסים למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 28.04.21.

ברומטר (0B)(!)^^ אג"ח חברות ללא מניות ^

ברומטר (2B) אג"ח 15/85

ברומטר (4B) מניות

ברומטר (4D) מניות גלובאלי

דולפין (0B) אג"ח סולידית

דולפין (4B) מניות – קרן נאמנות

דולפין (1B) 10/90

דולפין(4D) גמישה

דיאמונד (0A) אג"ח ללא מניות

דיאמונד (2B) 30/70 – קרן חדשה מיום 15.12.2020, התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 28.01.2021.

דיאמונד (4A) מניות ישראל

דיאמונד (4D) גמישה

דיאמונד (4D) מניות גלובאלי

דיאמונד (2B) 20/80

הורייזן (2B) 30/70

הורייזן (2B) אג"ח דינמית

הורייזן (4D) פיוצ'ר טק ^

ורדןFlexible (4D) ^

טרגט (1A) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט^^

טרגט (1B) תיק מנוהל 10/90^^

טרגט (4D) מניות חו"ל^^

טרגט (0A) אג"ח ללא מניות^^

טרגט (2B) תיק מנוהל 20/80^^

טרגט (4D) מניות אירופה^^

טרגט אג"ח חברות(0A)(!)^ללא מניות^^^

כוון (2B) אג"ח 15/85 – קרן נאמנות

כוון (4D) מניות WALL STREET גלובלי

כוון (OB) אג"ח מנוהלת ללא מניות – קרן נאמנות

כוון (1B) 10/90

כוון (2C) 20/80

כוון אג"ח דינמית (2B) – קרן נאמנות

כוון גמישה (4D) קרן נאמנות

כוון מניות ישראל (4B)

כרמים (00) צמוד מדד מדורג

כרמים (00) צמוד ממשלתי בינוני

כרמים (1A) (!) אג"ח חברות

כרמים (1A) שקלית

פוקוס (0A) (!) ^ אג"ח חברות ^^^

פוקוס (0A) אג"ח בפוקוס^

פוקוס (1A) 10/90 ^

פוקוס (2B) 20/80^

פוקוס (4D) גמישה ^

פורצ'ן (0B)(!) אג"ח ללא מניות

פורצ'ן (1B) 10/90

פורצ'ן (4D) גמישה

פורצ'ן(0D)(!)אג"ח בינלאומי

פיטנגו אג"ח כללי (2B)

פיטנגו מניות כללי (4B)

פסטרנק שהם (0A)(!)^אג"ח חברות ללא מניות

פסטרנק שהם (1B) (!)^^10/90^

פסטרנק שהם (2B) 30/70

פסטרנק שהם (4B) מניות

פסטרנק שהם (4D) גמישה

פסטרנק שהם (4D) מניות חו"ל – קרן חדשה מיום 18.05.21. התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 02.07.21.

פרופאונד (1A) 10/90 ^^

פרופאונד (4B) מנייתית

פרופאונד 20/80 (2B)

פרופאונד אג"ח מדורגות (0A) (!)^^

פרופאונד גמישה (4D)

פת"פ (1B) (!)^^ אג"ח +10%

קבין (0B) אג"ח ללא מניות ^

קבין (1B) 10/90 – קרן חדשה מיום 14.03.21. התאמת נכסים למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 28.04.21.

קבין (4D) מניות חו"ל

קבין (6F) השקעות – קרן ממונפת

שופן (0B) אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

שופן (2B) 20/80

שקדי קפיטל (5E) גמישה