תיק השקעות מנוהל

אג"ח לפדיון

להשארת פרטים

תיק המתמקד באגרות חוב קונצרניות של חברות מובילות בארץ

בעלות דירוג השקעה גבוה

בעלות תזרים מזומנים חזק

התיק מגלם תשואה שוטפת ונהנה מריביות קבועות

חייג עכשיו