מה היא קרן נאמנות?

     

קרן נאמנות היא מכשיר השקעה בשוק ההון, המאפשר למספר רב של משקיעים להשקיע במשותף במגוון אפיקי השקעה ומכשירים פיננסיים, כגון מניות, איגרות חוב ממשלתיות, איגרות חוב קונצרניות (איגרות חוב שחברות מנפיקות) וקרנות סל. קרן נאמנות, לעומת השקעה ישירה בשוק ההון, מאפשרת גם למשקיע חסר ניסיון להשיג חשיפה רחבה למגוון פעילויות ונכסים בשוקי ההון בארץ ובחו"ל. החברה המנהלת את הקרן ואת השקעותיה היא חברה שרשות ניירות ערך אישרה אותה ומפקחת על פעילותה השוטפת.
למידע נוסף בנושא קרנות נאמנות מאתר הרשות לניירות ערך, לחצו כאן

שם קרן
מספר קרן
מסלול מס
סיווג הקרן לצרכי פרסום
קרנות נבחרות*
איילון (2B)20/80
5112925
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
        לצפייה
איילון (2B) מדינה + 20%
5112941
פטורה
אג"ח בארץ - מדינה; אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
        לצפייה
איילון (0B) תיק השקעות ללא מניות
5117668
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ-ללא מניות
        לצפייה
איילון (1B) 10/90 פרימיום
5101795
פטורה
אג"ח בארץ – כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
        לצפייה
איילון (0B)(!)^^ אג"ח והנפקות ללא מניות
5109673
פטורה
אג"ח בארץ – כללי; אג"ח כללי בארץ-ללא מניות
        לצפייה
איילון (4D) קנאביס
5127568
פטורה
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל, ענפים אחרים בחו"ל
        לצפייה
קרנות אג"ח קונצרני
איילון (0B)(!)^ אג"ח חברות ללא מניות
5106158
פטורה
אג"ח בארץ -חברות והמרה; חברות והמרה אחר
איילון (0A) עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס – הבנק הבינלאומי
5115464
פטורה
אג"ח בארץ-חברות והמרה; חברות והמרה אחר
איילון (0A) אג"ח דירוג A ללא מניות
5105564
פטורה
אג"ח בארץ - חברות והמרה; חברות והמרה אחר
קרנות אג"ח חו"ל
איילון (2D) עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי.
5114608
פטורה
אג"ח בחו"ל; אג"ח חשופת מט"ח
קרנות אג"ח כללי
איילון בינה (1B) 10/90
5130307
פטורה
אג"ח בארץ – כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
איילון בינה (0B) אג"ח ללא מניות
5130315
פטורה
אג"ח בארץ- כללי, אג"ח כללי בארץ- ללא מניות.
איילון (3D) עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי
5129317
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; חשיפה מרבית מעל 30% מניות
איילון מלכות מהדרין (1B) תיק 10/90
5120183
פטורה
אג"ח בארץ-כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
איילון (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט ^
5109723
פטורה
אג"ח בארץ כללי, אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות.
איילון (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט
5103809
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
איילון (2C) 25/75
5117650
פטורה
אג"ח בארץ -כללי; אג"ח כללי בארץ-עד 30% מניות
איילון (2B)עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט
5108022
פטורה
אג"ח בארץ-כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
איילון (2C) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
5118625
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
איילון (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
5104385
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
קרנות אג"ח מדינה
איילון (10) תיק לרשויות מקומיות – קרן חדשה מיום 16.12.2020, התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 29.01.2021.
5131990
פטורה
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
איילון (0A) מדדית ללא מניות
5111448
פטורה
אג"ח בארץ- מדינה; אג"ח מדינה צמוד מדד - צמוד מדד אחר
איילון (1B) מדינה +10%^
5106778
פטורה
אג"ח בארץ-מדינה; אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
איילון (0A) מדינה פרימיום
5114624
פטורה
אג"ח בארץ - מדינה; אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
איילון (1A) עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט
5101829
פטורה
אג"ח בארץ-מדינה; אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות.
קרנות כספיות
איילון (00) כספית
5117700
פטורה
קרן כספית; כספית שקלית, כספית שקלית עם קונצרני
קרנות מניות חו"ל
איילון (4D) מניות גלובאלי
5128855
פטורה
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
איילון (4D) מניות חו"ל
5106331
פטורה
מניות בחו"ל; מניות כללי בחו"ל; מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
קרנות מניות מקומי
איילון (4B) מימון ואשראי חוץ בנקאי
5130323
פטורה
מניות בארץ; מניות לפי ענפים; ענפים אחרים
איילון (4D) תיק מניות
5130042
פטורה
מניות בארץ; מניות כללי
איילון (4B) מניות – קרן נאמנות
5101381
פטורה
מניות בארץ; מניות כללי
איילון (4A) מניות בנקים^
5104922
פטורה
מניות בארץ; מניות לפי ענפים; ענפים אחרים
איילון (4B) משקל שווה ת"א 35
5117742
פטורה
מניות בארץ; מדד מניות, ת"א 35
קרנות אקסטרים
איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
5128947
פטורה
ממונפות ואסטרטגיות, ממונפות בסיכון גבוה
איילון (6D) אקסטרים S&P 500 פי 3
5117759
פטורה
ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה
איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3
5117809
פטורה
ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה
איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3
5117684
פטורה
ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה
איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3
5117692
פטורה
ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה
קרנות שקליות
איילון (1A) שקלית פלוס
5101811
פטורה
אג"ח בארץ - שקליות; אג"ח שקליות כללי-עד 10% מניות
איילון (0B) שקל ואג"ח מדורגות^
5112933
פטורה
אג"ח בארץ שקליות; אג"ח שקליות כללי-ללא מניות
איילון (00) שקלית ^
5113642
פטורה
אג"ח בארץ -שקליות; אג"ח שקליות בלבד- שקליות לטווח ארוך מעל שנתיים

* להערכת מנהל הקרן.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה