מה היא קרן נאמנות?

     

קרן נאמנות היא מכשיר השקעה בשוק ההון, המאפשר למספר רב של משקיעים להשקיע במשותף במגוון אפיקי השקעה ומכשירים פיננסיים, כגון מניות, איגרות חוב ממשלתיות, איגרות חוב קונצרניות (איגרות חוב שחברות מנפיקות) וקרנות סל. קרן נאמנות, לעומת השקעה ישירה בשוק ההון, מאפשרת גם למשקיע חסר ניסיון להשיג חשיפה רחבה למגוון פעילויות ונכסים בשוקי ההון בארץ ובחו"ל. החברה המנהלת את הקרן ואת השקעותיה היא חברה שרשות ניירות ערך אישרה אותה ומפקחת על פעילותה השוטפת.
למידע נוסף בנושא קרנות נאמנות מאתר הרשות לניירות ערך, לחצו כאן וכאן 

שם קרן
מספר קרן
מסלול מס
סיווג הקרן לצרכי פרסום
קרנות נבחרות*
איילון (00) כספית ניהול הנזילות
5136866
פטורה
קרן כספית, כספית שקלית, כספית שקלית עם קונצרני
        לצפייה
איילון (0D) כספית דולרית – קרן חדשה מיום 23.08.23.
5136924
פטורה
קרן כספית, כספית מט"חית עם קונצרני, חשופת דולר
        לצפייה
איילון (00) כספית
5117700
פטורה
קרן כספית; כספית שקלית, כספית שקלית עם קונצרני
        לצפייה
איילון (0A) שקלית מדינה ללא מניות
5106737
פטורה
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
        לצפייה
איילון (0B) שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות
5112933
פטורה
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
        לצפייה
איילון (0D) תיק אג"ח חול – חסכון עד שנתיים נקוב $
5127824
פטורה
אג"ח בחו"ל; אג"ח נקובת מט"ח
        לצפייה
איילון (0B)(!) אג"ח ללא מניות
5120381
פטורה
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות, אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
        לצפייה
איילון (4D) ארה"ב חייבת
5101118
חייבת
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח
        לצפייה
איילון בינה (1B) 10/90
5130307
פטורה
אג"ח בארץ – כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות ללא סימן קריאה
        לצפייה
איילון בינה (0B) אג"ח ללא מניות
5130315
פטורה
אג"ח בארץ- כללי, אג"ח כללי בארץ- ללא מניות, אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
        לצפייה
קרנות אג"ח קונצרני
איילון (00) אג"ח קונצרני מדורג A ומעלה – קרן חדשה מיום 26.11.2023. התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 09.01.2024
5137831
פטורה
אג"ח בארץ - חברות והמרה, חברות והמרה ללא מניות, חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
איילון (0A) אג"ח מדורג A ומעלה
5106729
פטורה
אג"ח בארץ - חברות והמרה, חברות והמרה ללא מניות, חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
איילון (1A) בונד A-AA
5132113
פטורה
אג"ח בארץ - חברות והמרה, אג"ח חברות והמרה עם מניות, אג"ח חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
איילון (0B) אג"ח חברות ללא מניות
5106158
פטורה
אג"ח בארץ -חברות והמרה; חברות והמרה ללא מניות, חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה.
איילון (0A) עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס – הבנק הבינלאומי
5115464
פטורה
אג"ח בארץ-חברות והמרה; חברות והמרה ללא מניות, חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
קרנות אג"ח חו"ל
איילון (1D) 10/90 תיק אג"ח חול – נקובה $
5105614
פטורה
אג"ח בחו"ל; אג"ח נקובת מט"ח
איילון (2D) עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי.
5114608
פטורה
אג"ח בחו"ל; אג"ח חשופת מט"ח
קרנות אג"ח כללי
איילון (2B) תיק 15/85
5126289
פטורה
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
איילון (2B) תיק 20/80
5124763
פטורה
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
איילון (2B) תיק 30/70
5102157
פטורה
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
איילון (2B) עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי
5122791
פטורה
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
איילון (1A) אג"ח + 10%
5106745
פטורה
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות ללא סימן קריאה
איילון (00) אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2026
5136296
פטורה
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ -ללא מניות, אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
איילון (2C) 30/70
5134523
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
איילון (10) תיק לרשויות מקומיות
5131990
פטורה
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ עד 5% מניות
איילון (1B) (!) אג"ח +10%
5109608
פטורה
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות ועם סימן קריאה
איילון (3D) עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי
5129317
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
איילון מלכות מהדרין (1B) תיק 10/90
5120183
פטורה
אג"ח בארץ-כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות ללא סימן קריאה
איילון (2B) 15/85
5103809
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
איילון (2C) 25/75 כשרה
5117650
פטורה
אג"ח בארץ -כללי; אג"ח כללי בארץ-עד 25% מניות
איילון (2C) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
5118625
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
איילון (2B)20/80
5112925
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
איילון (0B)(!) אג"ח והנפקות ללא מניות
5109673
פטורה
אג"ח בארץ – כללי; אג"ח כללי בארץ-ללא מניות, אג"ח כללי בארץ-ללא מניות עם סימן קריאה
איילון (0B) תיק השקעות ללא מניות
5117668
פטורה
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות, אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
קרנות אג"ח מדינה
איילון (1A) מדינה שקלית פלוס 10%
5101811
פטורה
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות
איילון (0A) מדדית מדינה ללא מניות
5111448
פטורה
אג"ח בארץ- מדינה; אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
איילון (1B) מדינה +10%
5106778
פטורה
אג"ח בארץ-מדינה; אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
איילון (2B) מדינה + 20%
5112941
פטורה
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
איילון (0A) מדינה פרימיום כשרה
5114624
פטורה
אג"ח בארץ - מדינה; אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
קרנות מחקות
איילון מחקה (4D) אינדקס בנקים ישראל – נקובה $
5135397
פטורה
מניות בארץ, מניות לפי ענפים, ת"א בנקים
איילון מחקה (4D) אינדקס Global Metals&Minerals producers מנוטרלת דולר
5134135
פטורה
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, ענפים אחרים
איילון מחקה (4D) אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר
5133715
פטורה
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, מניות כללי בחו"ל
איילון מחקה (4D) אינדקס Marine Shipping מנוטרלת דולר
5134937
פטורה
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, ענפים אחרים
איילון מחקה (4D) אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר
5134242
פטורה
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, ענפים אחרים
איילון מחקה (00) אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק
5134945
פטורה
אג"ח בארץ - חברות והמרה, חברות והמרה אחר
איילון מחקה (00) אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק
5134952
פטורה
אג"ח בארץ - חברות והמרה, חברות והמרה אחר
קרנות מניות חו"ל
איילון ואליו 2 (4B) מניות חו"ל ESG עד 30% מט"ח
5132287
פטורה
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
איילון (4D) מניות US
5101159
פטורה
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח
איילון (4D) מניות בלוקצ'יין וכרייה
5134077
פטורה
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל
איילון (4D) מניות גלובאלי
5128855
פטורה
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
איילון (4D) קנאביס חו"ל
5127568
פטורה
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל
קרנות מניות מקומי
איילון (4D) ת"א 125 נקובה $
5130406
פטורה
מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות Large & Mid Cap
איילון (4B) טכנולוגיה ישראל
5131362
פטורה
מניות בארץ, מניות לפי ענפים
איילון (4B) אנרגיה ירוקה ישראל וארה"ב
5132014
פטורה
מניות בארץ, מניות לפי ענפים
איילון (4B) מימון ואשראי חוץ בנקאי
5130323
פטורה
מניות בארץ; מניות לפי ענפים
איילון (4B) תיק מניות כשרה
5130042
פטורה
מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap
איילון (4B) מניות – קרן נאמנות
5101381
פטורה
מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap
איילון (4B) משקל שווה ת"א 35
5117742
פטורה
מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות Large & Mid Cap
קרנות אקסטרים
איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
5128947
פטורה
ממונפות ואסטרטגיות, ממונפות בסיכון גבוה
איילון (6D) אקסטרים S&P 500 פי 3
5117759
פטורה
ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה
איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3
5117809
פטורה
ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה
איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3
5117684
פטורה
ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה
איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3
5117692
פטורה
ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה
קרנות גמישות
איילון (4D) השקעות
5133731
פטורה
גמישות
קרנות אגד קרנות
איילון (2B) תיק עד 30% מניות – אגד ישראלי
5134960
פטורה
אגד קרנות, אגד ישראלי.
איילון (2B) תיק עד 15% מניות – אגד ישראלי
5134978
פטורה
אגד קרנות, אגד ישראלי.

* להערכת מנהל הקרן.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

 

 

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה