קרנות הוסטינג

למעבר לקרנות נאמנות

קרנות הוסטינג

     

הקרנות הינן בניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ , ניהול ההשקעות מנוהל על ידי מנהלי השקעות חיצוניים.

*רשימת הקרנות עשויה להיות חלקית.

שם קרן
מספר קרן
מסלול מס
סיווג הקרן לצרכי פרסום
קרנות הוסטינג
אביב – שגב (4D) גמישה – קרן חדשה מיום 28.06.21, התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות תסתיים עד לתאריך 11.08.21 .
5133186
פטורה
גמישות
פסטרנק שהם (4D) מניות חו"ל^
5133111
פטורה
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
אקורד (2B) 30/70^
5132873
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
פוקוס (4D) גמישה ^
5126081
פטורה
גמישות
פוקוס (2B) 20/80^
5126123
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
קבין (4D) מניות חו"ל
5122411
פטורה
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
קבין (6F) השקעות – קרן ממונפת
5115050
פטורה
ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה
ISP Asset Management (1B) 10/90
5131867
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
טרגט (1A) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט^^
5121876
פטורה
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
טרגט (2B) תיק מנוהל 20/80^^
5118260
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
הורייזן (2B) אג"ח דינמית
5118955
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
הורייזן (2B) 30/70
5118948
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
אקורד (2B) 20/80 ^
5131560
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
טרגט (4D) מניות חו"ל^^
5121603
פטורה
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
ורדןFlexible (4D) ^
5130059
פטורה
גמישות
פסטרנק שהם (2B) 30/70
5130810
פטורה
אג"ח בארץ – כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
פרופאונד 20/80 (2B)
5130430
פטורה
אג"ח בארץ – כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
פרופאונד גמישה (4D)
5130422
פטורה
גמישות
שקדי קפיטל (5E) גמישה
5129861
פטורה
גמישות
פסטרנק שהם (4D) גמישה
5129606
פטורה
גמישות
שופן (0B) אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ
5129382
פטורה
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות, אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
פורצ'ן (4D) גמישה
5129093
פטורה
גמישות
פורצ'ן(0D)(!)אג"ח בינלאומי
5129101
פטורה
אג"ח בחו"ל; אג"ח חשופת מט"ח
דולפין (0B) אג"ח סולידית
5128418
פטורה
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
דיאמונד (4D) מניות גלובאלי
5128509
פטורה
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח.
דולפין(4D) גמישה
5127279
פטורה
גמישות
שופן (2B) 20/80
5127139
פטורה
אג"ח בארץ-כללי, אג"ח כללי בארץ-עד 20% מניות
כוון גמישה (4D) קרן נאמנות
5126420
פטורה
גמישות
כוון אג"ח דינמית (2B) – קרן נאמנות
5103569
פטורה
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
כוון (2C) 20/80
5105317
חייבת#
אג"ח בארץ - כללי, : אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
כוון (4D) מניות WALL STREET גלובלי
5115373
פטורה
מניות בחו"ל; מניות גיאוגרפי; ארה"ב חשופת מט"ח
דיאמונד (4D) גמישה
5123609
פטורה
גמישות
דיאמונד (2B) 20/80
5118435
פטורה
אג"ח בארץ-כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
דולפין (4B) מניות – קרן נאמנות
5123336
פטורה
מניות בארץ; מניות כללי
דולפין (1B) 10/90
5123328
פטורה
אג"ח בארץ-כללי; אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
ברומטר (4D) מניות גלובאלי
5123302
פטורה
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה