פרופיל החשיפה

טבלת חשיפות למניות ולמט"ח

     
דרגת חשיפה מרבית למניות שיעור חשיפה המרבי של הקרן, בערך מוחלט דרגת חשיפה מרבית למט"ח
0 0% 0
1 עד 10% A
2 עד 30% B
3 עד 50% C
4 עד 120% D
5 עד 200% E
6 מעל 200% F