סקירה מאקרו כלכלית
ישראל והעולם

5 בנובמבר 2023

נקודות מרכזיות

ישראל

  • לפי האומדן של משרד האוצר, עלות המלחמה לשבוע עומדת על 10 מיליארד ש"ח. משמעות הדבר היא, שצפוי זינוק חד בהיקפי הנפקות החוב לשם מימון המלחמה. לפי הערכת משרד העבודה, כ-800 אלף עובדים הושבתו מפאת המלחמה.
  • במשק נרשמת עלייה ברמת הסיכון, ולראיה, 3 סוכנויות הדירוג החשובות מפחיתות את אופק הדירוג של המשק ל-"שלילי". גם דירוג החוב של הבנקים המסחריים "על הכוונת".

 

האפיק הממשלתי – השבוע שוק האג"ח הממשלתי רשם רווחי הון משמעותיים. בנוסף, חל צמצום  של המרווחים הקונצרנים. צרכי המלחמה צפויים להביא לעלייה ניכרת בהיקפי הגיוס ולכן הסיכון באג"ח הממשלתית הארוכה נותר גבוה. לפיכך, יש לשמור על מח"מ בינוני. ציפיות האינפלציה הקצרות הנמוכות יוצרות יתרון קל לחלק הצמוד.

  • טווחים קצרים עד בינוניים – משקל יתר. בנק ישראל צפוי לגייס השבוע 32 מיליארד ש"ח.
  • טווחים ארוכים – משקל חסר. יתרון קל לאפיק השקלי.

האפיק הקונצרני – המלחמה צפויה להביא לקשיים בגיוס חוב לחברות "חלשות". ישנה עדיפות לאיגרות קונצרניות איכותיות (תזרים איתן).

הכלכלה העולמית

  • השווקים חתמו את אוקטובר בירידות שערים בשוקי האג"ח והמניות, במקביל לנתוני מאקרו חזקים.
  • בראשית נובמבר התהפכה המגמה, כאשר נתוני המאקרו בארה"ב נחלשו.

השבוע במרכז

הדרדרות מדאיגה במדד מנהלי הרכש לענפי השירותים בארה"ב בחודשיים האחרונים

הכלכלה המקומית

העלות הכלכלית של המלחמה על הגירעון תהיה ברורה

משרד האוצר פרסם את מתווה הפיצויים (מענקים) בגין המלחמה לסקטור העסקי ולציבור העובדים (מקור תרשימים: דוברות משרד האוצר). על פי המתווה, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים שמחזור הפעילות שלהם הוא 18 אלף ש״ח עד 400 מיליון ש״ח, וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023.    

עסקים שמחזור הפעילות שלהם בין 18,000 ש"ח ועד 300,000 ש"ח בשנה יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית לפי רמת הפגיעה בעסק.   

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300,000 ש"ח – 400 מיליון ש"ח בשנה יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7%–22%, בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים, וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה. לפי הערכות של משרד האוצר, התמיכה לעסקים תעלה עד 8 מיליארד ש"ח לחודש, כאשר הצפי הוא לצמצום הסיוע ככל שהעסקים יפתחו בצורה הדרגתית.

לפי ההערכות של משרד האוצר, השפעת המלחמה היא גבוהה מאוד כבר אחרי שלושה שבועות של לחימה מסיבית, כשלמעשה התוצר נפגע כבר ב-10 מיליארד שקל. מנגד, הגירעון המזנק ועלויות המלחמה בפועל מוערכות בכ-30 מיליארד שקל (כ-10 מיליארד לכל שבוע לחימה), כאשר עלות הלחימה עומדת על 20 מיליארד ש"ח והעלות האזרחית על כ-8 מיליארד ש"ח (סיוע אזרחי ומימון לינת המפונים והמושבתים מעבודה, כ-800 אלף). לכך, תהיה השפעה ברורה על היקפי גיוס החוב הממשלתי בחודשים הקרובים.

כל סוכנויות הדירוג מפחיתות את צפי דירוג החוב ל-"שלילי"

באמצע אוקטובר 2 סוכנויות הדירוג החשובות: moody’s ו-Fitch שינו את אופק דירוג האשראי של ישראל מ-"יציב" ל-"שלילי". אחריהן, גם סוכנות הדירוג S&P ביצעה מהלך דומה.  אמנם, חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P הודיעה על אישור מחדש של דירוג האשראי של מדינת ישראל על רמה של AA-, אך עם זאת, יחול שינוי של תחזית הדירוג מ-"יציב" ל-"שלילי" מפאת המלחמה.

לפי S&P, השינוי בתחזית דירוג האשראי משקף בעיקרו את ההרעה המשמעותית בסיכונים הגיאופוליטיים והביטחוניים איתם מתמודדת ישראל בעקבות מתקפת הפתע של החמאס ב-7 באוקטובר. לפי החברה, הורדת דירוג האשראי עלולה להתבצע אם העימות הצבאי יתרחב באופן מהותי, ויגדיל את הסיכונים הביטחוניים והגיאופוליטיים איתם מתמודדת ישראל.

 

בנוסף, לאחרונה הודיעה סוכנות הדירוג Moody’s כי היא בוחנת הורדת דירוג לחמשת הבנקים המסחריים הגדולים בישראל. זאת, מספר ימים לאחר שסוכנות הדירוג הודיעה כי היא מציבה את ישראל תחת "מעקב הורדת דירוג", ברקע חשש לעוצמת ההשפעה של מלחמת "חרבות ברזל" על הכלכלה הישראלית. ההחלטה מתייחסת לדירוג לטווח קצר וארוך של כל חמשת הבנקים הגדולים בישראל: לאומי, הפועלים, מזרחי-טפחות, דיסקונט והבנק הבינלאומי, שכרגע דירוג האשראי שלהם עומד על רמת A2, המקבילה לרמה A בסוכניות הדירוג Fitch ו-S&p.

ב-Moody’s מציינים, שלהערכתם הממשלה תתמוך בבנקים במידה וייקלעו לקשיים פיננסיים, אך הם מעלים חשש ליכולתה של המדינה לסייע לבנקים אם היא עצמה תיקלע למשבר כלכלי עמוק. כמו כן, ב-Moody’s מציינים את החשיפה הגבוהה של מערכת הבנקאות בישראל לענף הנדל"ן, שפגיע כעת במיוחד לאור המצב הביטחוני והשפעתו על צמצום כח האדם בענף.

הכלכלה העולמית

השווקים הפיננסיים בעולם בחודש אוקטובר

האג"ח והמניות ירדו במקביל באוקטובר, כאשר תשואות האג"ח עלו בחדות ואי הוודאות הגיאופוליטית עקב המלחמה במזרח התיכון הכבידה על סנטימנט השוק. הסחורות רשמו ביצועים בולטים, כאשר מחירי האנרגיה עלו והמשקיעים נמלטו לזהב כנכס של "חוף מבטחים".

התנודתיות בשוק האג"ח התגברה באוקטובר, כאשר האג"ח העולמיות רשמו הפסדי הון במקביל לעלייה של התשואת לפדיון באג"ח האוצר האמריקאי ל-10 שנים שהגיעה לרמה הגבוהה מ-5%, לראשונה מאז 2007. זו הונעה על ידי שילוב של נתונים כלכליים חזקים שגרמו להערכות בשוק שהריביות תהיינה "גבוהות יותר לזמן ארוך יותר" להיראות סבירות יותר ויותר, תוך חשש לגבי קיימות המצב הפיסקלי הממשלתי. עלייה בתשואות נראתה בכל שוקי האג"ח הממשלתי העולמי, והתרחבות מרווחי האשראי  גרמו להפסדי הון גם בקרב איגרות החוב הקונצרניות.

המניות ירדו ברחבי העולם, כאשר הסיכוי לשיעורי ריבית "גבוהים יותר לזמן ארוך יותר" פגע במכפילי המניות והסכסוך בין ישראל לחמאס הפחית את תיאבון הסיכון. מניות השווקים המפותחים ירדו החודש ב-2.9%, בעוד שמניות השווקים המתעוררים ירדו בשיעור חד יותר של 3.9%. מניות הצמיחה הוכיחו עמידות יחסית מול מקבילותיהן, מניות הערך.

מחירי הסחורות החזירו באוקטובר חלק מההפסדים שלהם עד כה השנה, כאשר מדד הסחורות הרחב של בלומברג עלה ב-0.3% לעומת אוקטובר 2022. האירועים הטרגיים שהתרחשו במזרח התיכון הובילו לטיסה של המשקיעים לעבר נכסים המוגדרים כחוף מבטחים, כגון הזהב. מחירי הנפט עלו גם על רקע החשש שהסלמה לסכסוך אזורי רחב יותר עלולה לשבש את אספקת הנפט, אם כי מחירו של ברנט גולמי נותר מתחת לשיאו בספטמבר. בינתיים, מחירי הגז באירופה עלו עקב חשש מפני שיבושים בשרשרת האספקה העולמית, שהוחרפו בעקבות החבלה בצינור גז בים הבלטי.

 

מדד המניות המוביל, עם הביצועים הטובים ביותר באוקטובר, היה מדד S&P 500, שרשם ירידה של 2.1%, אך עדיין בעלייה של 10.7% בשנה עד היום.

נתוני מאקרו מעודדים במהלך אוקטובר. נובמבר החל בחשש מסוים

באוקטובר נרשמו שלל נתונים המאותתים על חוסנה של כלכלת ארה"ב, כולל דו"ח משרות (לחודש ספטמבר) שהפתיע משמעותית, נתוני מכירות הקמעונאיות החזקות ונתון תמ"ג מרשים של 4.9% בחישוב שנתי לרבעון השלישי.

האינפלציה הייתה ברמה גבוהה מהצפוי, עם הנתון שנותר ללא שינוי ברמה של 3.7% בהשוואה לספטמבר 2022, בניגוד לציפיות להתמתנות קלה.

 

דווקא נובמבר החל עם דו"ח תעסוקה מאכזב אבל הוא לא היה הפרסום היחיד שמציג היחלשות מסויימת של הכלכלה.

כך, הכלכלה האמריקאית יצרה פחות מקומות עבודה מהצפוי באוקטובר (וגם בחודשיים שלפני כן, לאחר תיקונים). בנוסף, שיעור האבטלה עלה ל-3.9%. סך המשרות (ללא חקלאות) עלה ב-150,000 באוקטובר, הנמוך מהקונצנזוס של 180,000. התייקרות השכר האטה, כאשר השכר השעתי הממוצע עלה ב-0.2%, צנוע למדי. חשוב לציין, כי חלק מהירידה של 35,000 משרות בענפים הייצרניים נתפסת כתוצאה זמנית של שביתת עובדי הרכב המאוחדים שהוסדרה מאז.

כלכלת השירותים הייתה הכוח המוביל בארה"ב ונראה כי שם המומנטום נחלש. לראיה, מגזר השירותים בארה"ב התקרר באוקטובר, כאשר מדד ה-ISM לענפים הלא-יצרניים ירד ל-51.8 מ-53.6.

הנתונים העמידים שפורסמו באוקטובר, והפתיחה הפושרת של נובמבר מחזקים את הערכתנו כי ה-Fed צפוי להחזיק את הריבית ברמות הנוכחיות למשך זמן רב יותר ממה שהמשקיעים ציפו בעבר. בוודאי שהריבית לא תועלה כאשר אי ודאות גיאופוליטית נמצאת בעלייה.

תחזיות

ריבית בנק ישראל

נוכחי:
4.75%

מועד ההכרזה הקרוב:
27/11/23

צפי ריבית:
יציבות

מדד המחירים לצרכן

מדד אוקטובר 2023:
0.5%

12 החודשים הבאים:
3.2%+

אלוקציה

מניות
חשיפה מומלצת: 90%

חו"ל
ישראל
90%
10%

עדיפות:

  1. S&P 500
  2. DOW JONES
  3. EURO STOXX 600

אג"ח ממשלת ישראל
מח"מ מומלץ:
שקלי: בינוני
צמוד: בינוני

שקלי
צמוד
40%
60%

ריביות רשמיות

ארה"ב: 5.25% – 5.50%
גוש האירו: 4.50%
בריטניה: 5.25%
יפן: 0.1%-

כתב: ד"ר רון אייכל
יועץ כלכלי לאיילון בית השקעות

גילוי נאות

איילון בית השקעות בע"מ, נעם ברורמן השקעות בע"מ, נעם ברורמן שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, איילון פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ ואיילון קרנות נאמנות בע"מ,(להלן: "קבוצת איילון"),לרבות בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בה, מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או לבצע פעילות בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים ו/או בסחורות המוזכרים בסקירה זו (להלן: "הנכסים") עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או במסגרת אחרת. כן עשויה קבוצת איילון, לרבות בעלי שליטה ו/או עניין בה ו/או חברות שמי מאלה הינו בעל עניין בהן, בהתאם למגבלות הקבועות בדין, להתקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין בעקיפין.
אין בסקירה ו/או בנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, טקסט ו/או תמונות (להלן: "הסקירה") זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי ו/או מקורות מידע אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעויות או שגיאות ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירה ובכל מקרה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של הנכסים הרלוונטיים ו/או בדיווחים הנוגעים אליהם מכל מין וסוג שהוא.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל האמור בסקירה זו עשוי להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת ואין לראות בסקירה כשלמה וכממצה, ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לנכסים הכללים או הספציפיים המוזכרים בה, במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה. כמובן שסקירה זו אינה מהווה הצעה של הנכסים ואינה מהווה הזמנה לרכשם ואין לראות בה כייעוץ ו/או שיווק בדבר כדאיות ההשקעה בה ו/או כהצעה או כשידול או כהמלצה, במישרין ו/או בעקיפין, לקנות ו/או למכור את הנכסים, ובכלל זה יחידות השתתפות של קרנות נאמנות בניהולו של מנהל הקרן מקבוצת, בשום אופן צורה ו/או דרך. עוד יצוין כי הנכסים המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים לקורא הסקירה.
יודגש: סקירה זו אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי והצרכים הייחודיים של כל משקיע ויש לצורך בטרם קבלת החלטת השקעה כלשהי להתייעץ, ככל שנדרש, עם גורם ייעוץ מוסמך לרבות יועץ מס מוסמך בדבר השלכות המס של פעילות בנכסים או לראות סקירה זו כשיקול אחד במכלול. קבוצת איילון אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע ו/או בסקירה מראש או בדיעבד. על רקע כל האמור, קבוצת איילון לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו, למאן דהו, בדרך כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה מהסתמכות על הסקירה ו/או שימוש בה בדרך כלשהי.
אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב מקבוצת איילון והיא אינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת איילון. כמו כן, נדגיש כי עליכם לבחון כל סקירה בפני עצמה ולראות האם היא נכנסת להגדרה של "עבודת אנליזה" כפי שהובאה לעיל, במידה והסקירה אכן מהווה עבודת אנליזה יש לוודא שהיא עומדת בדרישות ההוראה כאמור. לשימת לבכם, כיום הוראת האנליזה חלה גם לגבי ני"ע בחו"ל ולא רק לגבי ני"ע בארץ.

חייג עכשיו