סקירה מאקרו כלכלית
ישראל והעולם

19 בנובמבר 2023

נקודות מרכזיות

ישראל

 • המחירים לצרכן התייקרו ב-0.5% באוקטובר. נובמבר צפוי להיוותר ללא שינוי, אך ללא השפעת המלחמה היה יורד קלות.
 • בנק ישראל מעלה את הקשיים הפיסקליים הנובעים מהמלחמה ולדעתו ההשפעה תימשך זמן רב, אפילו דרך החזר ההלוואות למימונה.

האפיק הממשלתי – שוק האג"ח הממשלתי רשם הפסדי הון השבוע, ובמיוחד בקרב האיגרות הארוכות. צרכי המלחמה צפויים להביא לעלייה ניכרת בהיקפי הגיוס ולכן הסיכון באג"ח הממשלתית הארוכה נותר גבוה. לפיכך, יש לשמור על מח"מ בינוני. ציפיות האינפלציה הקצרות הנמוכות יוצרות יתרון קל לחלק הצמוד.

 • טווחים קצרים עד בינוניים – משקל יתר.
 • טווחים ארוכים – משקל חסר. יתרון קל לאפיק השקלי על רקע ציפיות האינפלציה הגבוהות.

האפיק הקונצרני – מרווחי האשראי התכווצו. ישנה עדיפות לאיגרות קונצרניות איכותיות (תזרים איתן).

הכלכלה העולמית

 • התמתנות האינפלציה בארה"ב מעודדת את המשקיעים.
 • הקונגרס האמריקאי מונע דרמה בתקציב הממשלתי.

השבוע במרכז

להוציא את שבוע המלחמה הראשון, הבורסה בתל אביב עוקבת אחר המגמות בעולם

הכלכלה המקומית

מדד המחירים עלה באוקטובר בשיעור חד של 0.5%, האינפלציה במגמת נסיגה

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר ב-0.5%, בדומה להערכה. האינפלציה במשק עלתה ב-12 החודשים האחרונים ב-3.7%, לעומת 3.8% לפני חודש. באופן כללי, לא היו הפתעות מיוחדות במדד וההתייקרויות היו רחבות למדי בסעיפים כגון: מזון, ירקות ופירות, הלבשה והנעלה, תחבורה ועוד.

עם זאת, לאחר הפתעה קלה כלפי מטה בחודש ספטמבר, מדד מחירי הדיור הוזל החודש וירד בשיעור של 0.4%. סעיף שירותי דיור בבעלות הדיירים (חוזים מתחדשים) הוזל ב-0.3%, לאחר יציבות בספטמבר. למרות הכיוון הממתן, עדיין נמשכות ההתייקרויות בענף. כך, עבור שוכרים אשר חידשו חוזה נרשמה החודש עליה של כ-3.6% ועבור שוכרים חדשים (דירות בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה התייקרות חדה מאוד של 8.0% (לעומת, 7.6% בחודש שעבר).

מדד המחירים לצרכן בחודש נובמבר צפוי להיוותר ללא שינוי. המדד יושפע בחודש הנדון, בין היתר מהגורמים הבאים:  

 • התייקרות של 0.2% במחירי המזון. מנגד, תירשם הוזלה צנועה למדי במחירי הירקות והפירות, לעומת העונתיות הרגילה.
 • מחירי ההלבשה וההנעלה יוזלו עונתית ב-1.2%.
 • סעיף הדיור יתייקר ב-0.2%.
 • מחירי הנסיעות לחו"ל יוזלו ב-2.0%, בעיקר בהשפעת שערי החליפין (בהנחה, כי ייסוף השקל יוותר עד סוף החודש).
 • מחיר הבנזין נותר החודש ללא שינוי.

להערכתנו, המדד צפוי לעלות ב-2.9% על פני 12 החודשים הבאים, וב-3.4% בשנת 2023.

על רקע המלחמה, בנק ישראל מנתח את התקציב ומציג שורת המלצות

לאור התפתחות מצב הלחימה וההשלכות הכלכליות המהותיות שנלוות למצב זה, גיבשה מחלקת המחקר בבנק ישראל תמונת מצב, וסיפקה מספר המלצות מדיניות. כאמור, ישראל נכנסה למלחמה במצב פיסקלי איתן: יחס החוב לתוצר ירד במהרה לאחר הקורונה מ-71% מהתוצר ל-60%, בזכות הצמיחה הגבוהה וגידול מהיר בהכנסות המדינה. התקציב שאושר בתחילת שנת 2023 איפשר את המשך הפחתת יחס החוב הציבורי לתוצר. הגרעון התקציבי בשנים 2023–2024 היה צפוי להסתכם בשיעור נמוך של פחות מ-2% מהתוצר. גם הסכמי השכר הרב-שנתיים המתונים שנחתמו במגזר הציבורי תרמו לעמידות הפיסקלית.

לדעת מחלקת המחקר של בנק ישראל, למלחמה שנפתחה במתקפה הרצחנית של החמאס ב-7 לאוקטובר יש היבט תקציבי לא מבוטל. היא כבר הובילה לגידול משמעותי בהוצאות הביטחון, והיא מצריכה סיוע לתושבים המפונים ולמשפחות הנפגעים והנעדרים, עיבוי של מערכי החירום וההצלה, וחיזוק של מערך השירותים הציבוריים על מנת לתת מענה לכלל האוכלוסייה. במקביל, ההכנסות ממסים צפויות לקטון בשל ההשפעות השליליות של המלחמה על הפעילות הכלכלית. בנוסף לפעילות הישירה של הממשלה, נדרש סיוע למגזר העסקי שיתמוך ביכולת של עסקים – בעיקר עסקים קטנים ובינוניים שהיקף פעילותם נפגע – לעמוד בהוצאות, לצלוח את התקופה הנוכחית ולחזור לפעול במהירות כשהנסיבות הביטחוניות יאפשרו זאת. נדרש גם סיוע לעובדים שמעסיקיהם צמצמו את פעילותם, וזה ניתן באמצעות הגמשת מנגנון החל"ת ותנאי הזכאות לדמי אבטלה.

ההשלכות הפיסקליות של המלחמה צפויות ללוות אותנו גם בטווח הבינוני. מצד אחד, הוצאות הלחימה וחידוש המלאים של הצבא יסתיימו, וההוצאות האזרחיות ידעכו בהדרגה עם התאוששות המשק וסיום השיקום המאסיבי של היישובים שנהרסו וסיוע החירום לתושביהם. מצד שני, סביר מאוד שהוצאות הממשלה יגדלו בשל עלייה פרמננטית בהוצאות הביטחון וגידול בתשלומי הריבית עקב העלייה ברמת החוב הציבורי והתייקרותו. הוצאות אלו צפויות להיות קטנות בהרבה מהעלויות הנוכחיות של הלחימה אך, כאמור, הן יימשכו לאורך זמן.

הכלכלה העולמית

התמתנות האינפלציה בארה"ב מעודדת את המשקיעים

המחירים לצרכן בארה"ב נותרו ללא שינוי בחודש אוקטובר, לעומת ספטמבר. הם עלו ב-3.2% בשנה האחרונה, ירידה משמעותית מ-3.7% באוקטובר. מדד הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-4% בשנה האחרונה, הרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2021.

השווקים הגיבו בצהלה לנתונים, כאשר תשואות האוצר האמריקאיות ל-10 שנים נפלו בסביבות 20 נקודות בסיס לאחר הדיווח, והמניות עלו והתרחקו ביותר מ-9% מעל לרמת השפל של סוף אוקטובר. כל זאת, כשהסיכויים לכך שהכלכלה האמריקאית תחווה נחיתה רכה, עולים. המשקיעים ביטלו את הסבירות לכך שה-Fed יעלה את הריבית. הסיכוי להורדת הריבית במאי זינק מ-22% לפני שבוע לקרוב ל-90% לאחרונה.

בנוסף לעליה במחירי המניות ותשואות האג"ח הנמוכות יותר, הדולר נחלש ומרווחי האשראי התהדקו.

למרות החדשות החיוביות בזירת האינפלציה, זו ממשיכה להטריד את האזרחים האמריקאיים. סקר של FT הראה שרק 14% מהאמריקאים מרגישים טוב יותר מבחינה כלכלית מאשר כשביידן נכנס לתפקיד. הדבר מהווה רוח נגדית לסיכויי הבחירה מחדש שלו. בסקר, 82% ציינו כי עליות המחירים הן המקור הגדול ביותר ללחץ פיננסי.

לדעת אחת הקמעוניות הגדולה בארה"ב, וולמארט, נראה כי כבר רואים את האור בקצה המנהרה, בכל האמור לאינפלציה. לפי דברי מנכ"ל החברה בשיחת הרווחים הרבעונית, צפויה אפילו דלפציה במחירי המוצרים.

לפי משרד החקלאות האמריקאי, אפילו חג ההודיה יהיה קל יותר לאמריקאים בהשוואה לשנה שעברה. מחיר תרנגולי ההודו הוזל והעלות הממוצעת של ארוחת ערב ל-10 אנשים תהיה 61.17 דולר, ירידה של 4.5% משיא של 64.05 דולר בשנה שעברה.

אין ספק כי יש בכך, אינדקציות טובות והפוטנציאל להתרה מוניטרית רק הולך וגדל.

הקונגרס האמריקני מונע דרמה של התקציב

הקונגרס האמריקני העביר ביום רביעי החלטה מתמשכת המממנת פעילות של מספר מגזרי ממשלה עד אמצע ינואר ומגזרים אחרים עד תחילת פברואר. הצעת החוק לא כללה קיצוצים בהוצאות, וגם לא כללה סיוע נוסף לישראל ואוקראינה. חברי בית הנבחרים הרפובליקאים אפשרו להצעת החוק לעבור, למרות התנגדות ניכרת של מספר חברי מפלגה ותמכו ביושב הראש הנבחר החדש, מייק ג'ונסון. ללא החקיקה, המימון היה מסתיים בסוף השבוע האחרון.

 

עם זאת, ביום שישי האחרון, סוכנות הדירוג Moody’s חתכה את תחזית החוב של ממשלת ארה"ב לשלילית מיציבה, תוך ציון היקפי הגירעונות והקיטוב הפוליטי.

פגישת ביידן ושי

נשיא סין שי ג'ינפינג ונשיא ארצות הברית ג'ו ביידן נפגשו ביום רביעי בשולי פסגת APEC (הארגון לשיתוף פעולה של אסיה והפסיפיק), בסן פרנסיסקו. הייתה זו פגישתם הראשונה פנים אל פנים מזה שנה. המנהיגים הסכימו לחדש את המגעים הצבאיים, להתחיל מחדש את שיתוף הפעולה על חומרי גלם מרכזיים הנמצאים במחסור ולפתוח בדיאלוג על הסיכונים הנשקפים מבינה מלאכותית.

שי אמר לקבוצה של בכירים אמריקאים שהוא רוצה יחסי ידידות עם ארה"ב ואין לו שום עניין להילחם במלחמה קרה או חמה. לעומת זאת, המשתתפים הופתעו מכך ששי נמנע מלדון בנושאי מסחר והשקעות, משום שכנראה אינו אינו מעוניין להכנס ל-"מים רותחים".

תחזיות

ריבית בנק ישראל

נוכחי:
4.75%

מועד ההכרזה הקרוב:
27/11/23

צפי ריבית:
יציבות

מדד המחירים לצרכן

מדד נובמבר 2023:
0.0%

12 החודשים הבאים:
2.9%+

אלוקציה

מניות
חשיפה מומלצת: 90%

חו"ל
ישראל
90%
10%

עדיפות:

 1. S&P 500
 2. DOW JONES
 3. NASDAQ

אג"ח ממשלת ישראל
מח"מ מומלץ:
שקלי: בינוני
צמוד: בינוני

שקלי
צמוד
50%
50%

ריביות רשמיות

ארה"ב: 5.25% – 5.50%
גוש האירו: 4.50%
בריטניה: 5.25%
יפן: 0.1%-

כתב: ד"ר רון אייכל
יועץ כלכלי לאיילון בית השקעות

גילוי נאות

איילון בית השקעות בע"מ, נעם ברורמן השקעות בע"מ, נעם ברורמן שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, איילון פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ ואיילון קרנות נאמנות בע"מ,(להלן: "קבוצת איילון"),לרבות בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בה, מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או לבצע פעילות בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים ו/או בסחורות המוזכרים בסקירה זו (להלן: "הנכסים") עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או במסגרת אחרת. כן עשויה קבוצת איילון, לרבות בעלי שליטה ו/או עניין בה ו/או חברות שמי מאלה הינו בעל עניין בהן, בהתאם למגבלות הקבועות בדין, להתקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין בעקיפין.
אין בסקירה ו/או בנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, טקסט ו/או תמונות (להלן: "הסקירה") זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי ו/או מקורות מידע אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעויות או שגיאות ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירה ובכל מקרה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של הנכסים הרלוונטיים ו/או בדיווחים הנוגעים אליהם מכל מין וסוג שהוא.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל האמור בסקירה זו עשוי להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת ואין לראות בסקירה כשלמה וכממצה, ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לנכסים הכללים או הספציפיים המוזכרים בה, במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה. כמובן שסקירה זו אינה מהווה הצעה של הנכסים ואינה מהווה הזמנה לרכשם ואין לראות בה כייעוץ ו/או שיווק בדבר כדאיות ההשקעה בה ו/או כהצעה או כשידול או כהמלצה, במישרין ו/או בעקיפין, לקנות ו/או למכור את הנכסים, ובכלל זה יחידות השתתפות של קרנות נאמנות בניהולו של מנהל הקרן מקבוצת, בשום אופן צורה ו/או דרך. עוד יצוין כי הנכסים המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים לקורא הסקירה.
יודגש: סקירה זו אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי והצרכים הייחודיים של כל משקיע ויש לצורך בטרם קבלת החלטת השקעה כלשהי להתייעץ, ככל שנדרש, עם גורם ייעוץ מוסמך לרבות יועץ מס מוסמך בדבר השלכות המס של פעילות בנכסים או לראות סקירה זו כשיקול אחד במכלול. קבוצת איילון אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע ו/או בסקירה מראש או בדיעבד. על רקע כל האמור, קבוצת איילון לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו, למאן דהו, בדרך כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה מהסתמכות על הסקירה ו/או שימוש בה בדרך כלשהי.
אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב מקבוצת איילון והיא אינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת איילון. כמו כן, נדגיש כי עליכם לבחון כל סקירה בפני עצמה ולראות האם היא נכנסת להגדרה של "עבודת אנליזה" כפי שהובאה לעיל, במידה והסקירה אכן מהווה עבודת אנליזה יש לוודא שהיא עומדת בדרישות ההוראה כאמור. לשימת לבכם, כיום הוראת האנליזה חלה גם לגבי ני"ע בחו"ל ולא רק לגבי ני"ע בארץ.

חייג עכשיו