סקירה מאקרו כלכלית
ישראל והעולם

17-ביולי-2022

נקודות מרכזיות

ישראל

  •  מדד המחירים לצרכן עלה ביוני בהתאם לתחזית (0.4%), מה שלעצמו היה גבוה למדי. התייקרות חוזי שכר הדירה המתחדשים ושל שירותים נוספים מצביעים על עליות נרחבות מאוד.
  • גוברים האינדיקטורים להתקררות בשוק הדיור למגורים.

האפיק הממשלתי

  • הגישה הזהירה שלנו לשוק האג"ח נמשכת. האינפלציה הגבוהה והריסון המוניטרי יקשו על השוק. לפיכך, ישנה עדיפות לסיכון נמוך ולמח"מ קצר.
  • טווחים קצרים – משקל יתר. ניטרלי בין האפיקים.
  • טווחים ארוכים – משקל חסר. ייתרון קל לאפיק השקלי.
  • האפיק הקונצרני –נדרשת סלקטיביות. עדיפות לאיגרות קצרות ולחברות חזקות.

הכלכלה העולמית

 • האינפלציה בארה"ב מפתיעה לרעה. השוק מגלם הסתברות של כ-30% לריסון של 100 נ"ב בסוף יולי. עונת הדו"חות הכספיים לרבע השני תעלה השבוע הילוך.

 • הבנק המרכזי האירופאי צפוי להיפגש ביום חמישי, להעלות את הריבית ב-0.25% ל-0.25%, וכן לחשוף כלי מדיניות חדשים.

השבוע במרכז

המשק חווה ירידה ברורה בכמות העסקאות בדירות חדשות ויד-שנייה

הכלכלה המקומית

סביבת האינפלציה במשק גבוהה ותמשיך להטריד את בנק ישראל

מדד יוני 2022 עלה בדומה להערכתינו, ב-0.4%. המדד בחודש הנדון הושפע במיוחד מהגורמים הבאים:

 • עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: תחבורה שעלה ב-2.4%, דיור שעלה ב-0.7%, תרבות ובידור שהתייקרו ב- 0.7% ובריאות שהוסיף  0.6% לערכו.
 • ירידת מחירים בולטת נרשמה בסעיפים: ירקות ופירות שירדו ב-8.5% והלבשה והנעלה שהוזלו ב-3.4%.
 • מדד מחירי הדיור עלה החודש ב-0.7%, כאשר חוזי שכר הדירה המתחדשים התייקרו ביוני ב-0.9% ועלו ב-4.1% ב-12 החודשים האחרונים. בהחלט שיעור גבוה מאוד, החד ביותר בעשור האחרון.

מדד המחירים לצרכן בחודש יולי 2022 יושפע במיוחד מהגורמים הבאים:

 • מחירי המזון צפויים לעלות ב-0.3%. מחירי הירקות והפירות צפויים להתייקר קלות.
 • חוזי שכר הדירה המתחדשים צפויים להתייקר ב-0.4%.
 • מחירי ההלבשה צפויים לרדת ב-4.5%.
 • מחירי ההבראה והנופש צפויים להתייקר בכ-6% והנסיעות לחו"ל ב-3.5%.
 • מחיר הבנזין התייקר בכ-5%.

להערכתנו, הגורמים העולמיים והמקומיים צפויים להמשיך ולהשפיע על רמות המחירים במשק, כאשר גם שוק העבודה צפוי להגיב באמצעות התייקרות השכר אשר יגרום ללחצים אינפלציוניים נוספים, מפאת שיעור האבטלה הנמוך. אי לכך, אנו מעריכים כי האינפלציה תמשיך לחרוג מיעד יציבות המחירים של בנק ישראל, גם תוך כדי הריסון על ידי הבנק, במיוחד כאשר הריבית הריאלית עודנה נמוכה מאוד. ציפיות האינפלציה מגולמות בצורה מלאה בשוק ולכן על המסחר להיות בעיקרו טקטי.

גם במשרד האוצר אופטימיים באשר לצמיחה

בתקציב הממשלה הצטבר עודף של 6.4 מיליארד ש"ח (או 0.4% מהתוצר) ב-12 החודשים האחרונים (עד יוני). העודף בתקציב המדינה הגיע לאחר גביית מסים הגבוהה מההערכה המוקדמת, לראשונה מאז 2007. הגידול הכולל בגביית מסים הגיע לכמעט 25% ב-2022 לעומת 2021. לפי ההערכה האחרונה של משרד האוצר, גביית המסים תהיה גבוהה בכ-70 מיליארד שקל לעומת ההערכות שעמדו בבסיס גיבוש תקציב המדינה ל-2022 ותסתכם ב-456.6 מיליארד שקל.

עם זאת, לצד הגידול בהכנסות, העודף התקציבי נגרם גם בשל גידול מתון יותר בהוצאות הממשלה. הגידול בהוצאות הממשלה במחצית הראשונה של 2022 הגיע ל-2.8% בלבד, כאשר התחזית היתה לגידול משמעותי יותר של 6%. בין היתר, המדינה הוציאה פחות מהמתוכנן על התוכנית הכלכלית לסיוע לנפגעי הקורונה.

התקררות בשוק הנדל"ן למגורים

אינדיקטורים אחרונים לשוק הנדל"ן מצביעים מחד על התקררות ומאידך, על עלייה ברמת הסיכון של רוכשי דירה ראשונה. בסקירה שפורסמה לאחרונה על ידי משרד האוצר, עלו הדברים הבאים:

 • חודש מאי היה השלישי ברציפות שבו נמשכו הירידות במספר העסקאות בשוק הנדל"ן (כל חודש לעומת המקביל לו אשתקד). סך הדירות שנרכשו עמד על 5.10 אלף, ירידה של 16% בהשוואה למאי אשתקד. רמת ההידרדרות אף הולכת ומעמיקה.
 • רכישות המשקיעים בחודש מאי הסתכמו ב-9.1 אלף דירות, ירידה חדה של 26% בהשוואה לחודש מאי אשתקד. למעשה, העלאת מס הרכישה בסוף נובמבר אשתקד ממשיכה להשפיע על סגמנט זה. מכירות המשקיעים בחודש מאי עמדו על 3.2 אלף דירות, ירידה של 10% בהשוואה למאי אשתקד.
 • מכירות הקבלנים בחודש מאי הסתכמו ב-8.3 אלף דירות, ירידה של 16% בהשוואה למאי אשתקד. למעשה, מאז פברואר ישנה ירידה בהיקפי המכירות (לעומת התקופה המקבילה אשתקד) .
 • סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש מאי עמד על 7.6 אלף, ירידה של 16% בהשוואה למאי אשתקד. אזורי המרכז ונתניה בולטים בירידות חדות במכירות אלו.
 • ניתוח רמות השכר של רוכשי דירה ראשונה בפריפריה הדרומית מרמז על עליה משמעותית ברמות המינוף בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019, קרי לפני מגפת הקורונה. לדוגמא, באיזור באר-שבע נרשמה עלייה של 31% במחיר הדירה החציוני בין מאי 2019 למאי 2022, אולם השכר החציוני של רוכשי הדירות ירד בתקופה זו ב-8.7%.

אינדיקטורים אלו מצביעים על כך ששוק הדיור למגורים מתקרר, וזאת כפי הנראה משום התייקרות הדירות, ריביות המשכנתאות וכן ירידות השערים בבורסות, אשר נוגסות בשווי הנכסים הפיננסיים של הציבור. כל אלה מביאים לידי כך, שרמות המחירים בשוק צפויות להתייצב בחודשים הקרובים.

הכלכלה העולמית

נראה שחברי ה-Fed לא מעוניינים להעלות את הריבית ב-100 נ"ב

התייקרות חדה מהצפוי במחירי הצרכנים בארה"ב (9.1%) ובמחירי היצרנים (11.3%) ביוני, גרמו למשקיעים לתמחר לרגעים, כמעט במלואו, עלייה של 100 נקודות בסיס בריבית ה-Fed בפגישה של ועדת השוק הפתוח ב-27 ביולי, בעוד שמספר חברי ועדה התבטאו כי העלאה של 0.75% עשויה להתאים יותר. בסוף השבוע העריכו המשקיעים סיכוי של 31% לריסון של 100 נ"ב.

גל האינפלציה, שהתפשט הרבה מעבר למזון ואנרגיה בלבד, גורם למשקיעים להטיל ספק בהנחה כי האינפלציה קרובה לשיא. הסיכויים להעלאות ריבית מהירות, והסיכונים המוגברים של פעולות אלו אשר יובילו למיתון, ערערו את שוקי המניות ושיטחו באופן דרמטי את עקום התשואה הממשלתי. עקום התשואה הממשלתי בטווח של 10-2 שנים התהפך באופן עמוק יותר לאחר פרסום נתוני האינפלציה והגיע לכדי 27 נ"ב. בנוסף, גם מחירי הסחורות רשמו ירידה עקב ציפייה להאטה בצמיחה העולמית בעוד ש-DXY הגיע לשיא של 20 שנה באמצע השבוע, כאשר פערי ריבית גדולים יותר ושנאת סיכונים, ברמה הגלובלית, תמכו במטבע הירוק כנגד סל מטבעות.

דווקא בשלהי השבוע התמתנו במעט החששות האינפלציוניים וגם החשש ממיתון, כאשר ציפיות האינפלציה בשנה הקרובה בארה"ב, כפי שנמדדות בסקר סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, ירדו ל-5.2% מ-5.3% ול-2.8% מ-3.1% באופק של 5 עד 10 שנים. יתר על כן , מדד הייצור של אמפייר סטייט היה אופטימי (11.1+ לעומת צפי ל-2-), הפירוש הוא, שהחשש ממיתון בארה"ב עשוי להתמתן. בהתאם, גם השיפוע האמריקאי 10-2 התמתן וחתם את השבוע ב-20- נ"ב.

הבנקים המרכזיים בעולם מהדקים את התנאים המוניטריים

הבנק של קנדה הפתיע את השווקים ביום רביעי כשהעלה את הריבית הרשמית שלו ב-100 נקודות בסיס ל-2.5%. הייתה זו ההעלאה הגדולה ביותר מזה 24 שנים והיא התבצעה על רקע אינפלציה גבוהה ומתמשכת מכפי שציפה הבנק.

באסיה ובפסיפיק – בפיליפינים העלו את הריבית ב-0.75%, כאשר הבנק המרכזי של ניו זילנד והבנק של קוריאה העלו כל אחד בחצי נקודה. הרשות המוניטרית של סינגפור גם הקשיחה את המדיניות המוניטרית על ידי שינוי שער החליפין האפקטיבי הנומינלי שלה.

משבר האנרגיה וחששות ממיתון שולחים את האירו אל מתחת לדולר

חששות ממיתון, הסיכון שרוסיה לא תפעיל מחדש את הזרמת הגז לאירופה לאחר השלמת התחזוקה בצינור Nord Stream 1, הצלילה באמון הצרכנים וחוסר היציבות הפוליטית באיטליה (התפטרות דראגי) סייעו לדחיפת האירו אל מתחת ל-1 דולר במהלך השבוע. גם פערי הריבית מהווים גורם הפוגע באירו, כאשר החוזים העתידיים צופים מחזור הדוק וצנוע יותר באירופה מאשר בארה"ב.

הבנק המרכזי האירופאי צפוי להיפגש ביום חמישי, להעלות את הריבית ב-25 נ"ב ל-0.25% וכן לחשוף כלי מדיניות חדשים.

תחזיות

ריבית בנק ישראל

נוכחי:
1.25%

מועד ההכרזה הקרוב:
22/08/22

צפי ריבית:
עלייה של 0.50%

מדד המחירים לצרכן

מדד יולי 2022:
0.5%+

12 החודשים הבאים:
3.5%+

אלוקציה

מניות
חשיפה מומלצת: 80%

חו"ל
ישראל
50%
50%

עדיפות:

1. S&P 500
2. ת"א 35
3. בנקים ארה"ב וישראל

אג"ח ממשלת ישראל
מח"מ מומלץ:
שקלי: קצר מאד
צמוד: קצר

שקלי
צמוד
60%
40%

ריביות רשמיות

ארה"ב: 1.5%-1.75%
גוש האירו: 0.0%
בריטניה: 1.0%
יפן: 0.1%-

כתב: ד"ר רון אייכל
יועץ כלכלי לאיילון בית השקעות

גילוי נאות

איילון בית השקעות בע"מ, נעם ברורמן השקעות בע"מ, נעם ברורמן שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, איילון פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ ואיילון קרנות נאמנות בע"מ,(להלן: "קבוצת איילון"),לרבות בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בה, מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או לבצע פעילות בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים ו/או בסחורות המוזכרים בסקירה זו (להלן: "הנכסים") עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או במסגרת אחרת. כן עשויה קבוצת איילון, לרבות בעלי שליטה ו/או עניין בה ו/או חברות שמי מאלה הינו בעל עניין בהן, בהתאם למגבלות הקבועות בדין, להתקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין בעקיפין.
אין בסקירה ו/או בנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, טקסט ו/או תמונות (להלן: "הסקירה") זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי ו/או מקורות מידע אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעויות או שגיאות ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירה ובכל מקרה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של הנכסים הרלוונטיים ו/או בדיווחים הנוגעים אליהם מכל מין וסוג שהוא.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל האמור בסקירה זו עשוי להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת ואין לראות בסקירה כשלמה וכממצה, ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לנכסים הכללים או הספציפיים המוזכרים בה, במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה. כמובן שסקירה זו אינה מהווה הצעה של הנכסים ואינה מהווה הזמנה לרכשם ואין לראות בה כייעוץ ו/או שיווק בדבר כדאיות ההשקעה בה ו/או כהצעה או כשידול או כהמלצה, במישרין ו/או בעקיפין, לקנות ו/או למכור את הנכסים, ובכלל זה יחידות השתתפות של קרנות נאמנות בניהולו של מנהל הקרן מקבוצת, בשום אופן צורה ו/או דרך. עוד יצוין כי הנכסים המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים לקורא הסקירה.
יודגש: סקירה זו אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי והצרכים הייחודיים של כל משקיע ויש לצורך בטרם קבלת החלטת השקעה כלשהי להתייעץ, ככל שנדרש, עם גורם ייעוץ מוסמך לרבות יועץ מס מוסמך בדבר השלכות המס של פעילות בנכסים או לראות סקירה זו כשיקול אחד במכלול. קבוצת איילון אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע ו/או בסקירה מראש או בדיעבד. על רקע כל האמור, קבוצת איילון לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו, למאן דהו, בדרך כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה מהסתמכות על הסקירה ו/או שימוש בה בדרך כלשהי.
אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב מקבוצת איילון והיא אינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת איילון. כמו כן, נדגיש כי עליכם לבחון כל סקירה בפני עצמה ולראות האם היא נכנסת להגדרה של "עבודת אנליזה" כפי שהובאה לעיל, במידה והסקירה אכן מהווה עבודת אנליזה יש לוודא שהיא עומדת בדרישות ההוראה כאמור. לשימת לבכם, כיום הוראת האנליזה חלה גם לגבי ני"ע בחו"ל ולא רק לגבי ני"ע בארץ.

חייג עכשיו