סקירה מאקרו כלכלית
ישראל והעולם

10-ביולי-2022

נקודות מרכזיות

ישראל

  •  בנק ישראל העלה את הריבית לגבול העליון של התחזיות. עיקר האינדיקטורים מצביעים על המשך הקשחת התנאים המוניטריים בישיבות הקרובות.
  • משרד האוצר מספק תחזיות בריאות למדי לצמיחה ולהכנסות המדינה ממסים.

האפיק הממשלתי

  • הגישה הזהירה שלנו לשוק האג"ח נמשכת. האינפלציה הגבוהה והריסון המוניטרי יקשו על השוק. לפיכך, ישנה עדיפות לסיכון נמוך ולמח"מ קצר.
  • טווחים קצרים – משקל יתר. ניטרלי בין האפיקים.
  • טווחים ארוכים –משקל חסר. ייתרון קל לאפיק השקלי.
  • האפיק הקונצרני – נדרשת סלקטיביות. עדיפות לאיגרות קצרות ולחברות חזקות.

הכלכלה העולמית

 • שוק העבודה בארה"ב נותר חזק ביוני והשוק מגלם ריסון של 75 נ"ב באופן כמעט ודאי בסוף החודש.
 • ראש הממשלה הבריטי נאלץ להתפטר בתקופה שבה ישנם אתגרים רבים לכלכלה.

השבוע במרכז

בנק ישראל מעלה את הריבית ב-50 נ"ב וזה לא סוף הדרך

הכלכלה המקומית

למרות החריגה הסבירה בסביבת האינפלציה, בנק ישראל ימשיך לרסן

לאחר מהלכים של 25 נ"ב, ו-40 נ"ב בנק ישראל העלה בשבוע שעבר את הריבית ב-50 נ"ב לכדי 1.25%. יתר על כן, הוא הוסיף מהלך שייקר פעם נוספת את הריבית לבנקים המסחריים. בתוך כך, גם ריבית הפריים נסקה לכדי 2.75%.

כפי שנראה כרגע, אין סיבה ממשית לבנק ישראל לעצור את המהלך ומספר גורמים תומכים בריסון:

 • סביבת האינפלציה, 4.1%, גבוה מיעד היציבות העליון (3%). יתר על כן, גם ציפיות האינפלציה גבוהות מהיעד.
 • תחזיות בנק ישראל לצמיחה ולשוק העבודה לשנתיים הקרובות מאפשרות המשך ריסון מוניטרי. כלומר, דרגות החופש של בנק ישראל הן גבוהות למדי.
 • בנקים מרכזיים רבים בעולם מבצעים מהלכי ריסון ויש בכך חלון הזדמנות מבחינת בנק ישראל לבנות ארסנל למקרה ויצטרך להקל בתנאים המוניטריים.

בהתאם לצפי כי הבנק המרכזי האמריקאי ימשיך לרסן השנה ובהינתן הלחצים האינפלציוניים הקיימים במשק, להערכתנו בהחלטת הריבית הבאה בשלהי אוגוסט, היא תועלה ב-25 נ"ב לפחות.

מדד המחירים לצרכן בחודש יוני 2022 יושפע בעיקר מהגורמים הבאים:

גם במשרד האוצר אופטימיים באשר לצמיחה

במקביל להודעה המוניטרית, פרסמה חטיבת המחקר את תחזיתה המעודכנת, לפיה היא מעריכה שהתוצר יצמח בשנת 2022 בשיעור של 5% ובשנת 2023 בשיעור של 3.5%. שיעור האינפלציה צפוי להסתכם בשנת 2022 ב-4.5% ובשנת 2023 הוא צפוי לרדת ל-2.4%.

גם משרד האוצר פרסם בשבוע האחרון את הערכותיו המאקרו כלכליות, לפיהן המשק צפוי לצמוח בשיעור של 4.9% בשנת 2022 וב-3.5% בשנת 2023 (בדומה לתחזית בנק ישראל).

להערכת האוצר, הצמיחה ב-2022 צפויה להיות מובלת על ידי הצריכה הפרטית, הגם שהייתה הקטר בשנת 2021 (זינוק של 11.6%), כפיצוי על הצמצום בתקופת הקורונה. היצוא צפוי להמשיך להשען על ענף ההיי-טק. עם זאת, ירידות השערים בשוקי המניות יביאו להתמתנות מסויימת.

בנוסף, באוצר מעריכים כי האינפלציה בשנת 2022 תסתכם ב-4.2%.

בהתאם לכך, תחזית ההכנסות העדכנית ל-2022 מסתכמת ב-456.6 מיליארד ש"ח, הגבוהה ב-45.5 מיליארד ש"ח מזו שהוכנה באוקטובר 2021 וב-35 מיליארד ש"ח לעומת זו שהוצגה בינואר 2022. עם זאת, על רקע הקדמת הבחירות, לא תוכל הממשלה הזמנית לאשר הוצאות חריגות שאינן במסגרת התקציב ולכן יש בכך חדשות שהן אולי טובות לשם שיפור המצב הפיסקלי במשק, אך פחות מרשימות בכל האמור לקידום יעדי המשק.

סקר מגמות בעסקים – נמשכת המגמה החיובית

חשיבותו של דיווח העסקים של הלמ"ס היא בכך, שזו מספקת תמונת מצב מוקדמת על המתחרש בענפי המשק, גם אם היא איכותית ולא כמותית. בנוסף, באמצעותה ניתן לזהות שינויי מגמות מהירים. כך, בחודש יוני, רוב מאזני הנטו על מצב החברות היו חיוביים ויציבים, כאשר בענף המלונאות מאזן הנטו רשם עליה משמעותית (מ-7.5 נק' בחודש הקודם לכ-41.9 נק' בחודש הנוכחי).

באופן מפתיע למדי, על רקע הריסון המוניטרי הנמשך והמגמות שמעבר לים, מאזני הנטו באשר לציפיות לתעסוקה ממשיכים להיות חיוביים בכלל הענפים ומעידים על ציפיות להמשך התרחבות של שוק העבודה.

בענף שירותי מידע ותקשורת (שירותי הייטק), הציפיות חיוביות לגידול המכירות לייצוא במאזני הנטו, הן על העבר והן בציפיות לעתיד.

באופן מעודד, נמשכת מגמת ההתאוששות בענף המלונאות. מאזני הנטו ללינות התיירים הן בעבר והן בציפיות לעתיד ממשיכות להיות חיוביות ולהתחזק על חשבון לינות הישראליים. ייתכן שהסקר ממחיש את האופטימיות הנגלית בתחזיות המאקרו של האוצר ושל בנק ישראל.

הכלכלה העולמית

שוק העבודה האמריקאי נותר חזק והלחץ על ה-Fed נותר גבוה

למרות עדויות רבות לכך שארה"ב וכלכלות ברחבי העולם מאטות, שוק העבודה בארה"ב נותר הדוק באופן מפתיע עם 372,000 אנשים שהתווספו למשכורות ביוני. הדיווח עלה על ההערכות ביותר מ-100,000, אם כי נתוני החודשיים הקודמים עודכנו מטה ביותר מ-74,000, במצטבר. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי, בשפל היסטורי, של 3.6%, אם כי שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ירד ל-62.2% מ-64.4%. השכר השעתי הממוצע עלה ב-0.3% בחודש האחרון.

הנתונים ממשיכים את הלחץ על ה-Fed להמשיך ולהעלות את הריבית בשיעורים גדולים מהרגיל. זמן קצר לאחר פרסום הדו"ח, השווקים העתידיים תמחרו סבירות של 98% לעלייה של 0.75% בריבית ה-Fed בהמשך החודש והכפלה של הריבית ל-3.5% עד מרץ 2023. לאחר מכן השווקים צופים שה-Fed יעצור.

חברי ה-FOMC העלו באופן דרמטי את תחזיותיהם לשיעור הריבית לסוף השנה. במארס עמדה התחזית החציונית על 1.9% ועלתה לאחרונה לכדי 3.4%. ה-Fed גם הוריד את תחזית הצמיחה ל-1.7% בסוף השנה, ירידה לעומת צפייה מוקדמת של 2.8%.

פרוטוקול פגישת יוני של ועדת השוק הפתוח של ה-Fed הראה כי קובעי המדיניות מודאגים יותר ויותר מכך שהציפיות לאינפלציה יתבססו וכי הצפיות מצביעיות על מדיניות מרסנת כדי לרסן את לחצי המחירים. המשתתפים העריכו כי עלייה של בין 0.5% ל-0.75% ככל הנראה תהיה מתאימה בפגישת ה-FOMC הקרובה ביולי (27/7) . בפגישה הקרובה, שוקי החוזים העתידיים מתומחרים כמעט במלואם, במהלך של שלושת רבעי נקודות.

פסימיות בקרן המטבע הבינלאומית

מנכ"לית קרן המטבע הבינלאומית, קריסטלינה ג'ורג'יבה, הזהירה השבוע כי התחזית הכלכלית העולמית הפכה חיוורת באופן משמעותי בשלושת החודשים האחרונים. הדבר מעלה את הסיכון למיתון עולמי, אמרה, תוך שהיא מציינת את ההתפשטות העולמית של האינפלציה, העלאות ריבית דרמטיות על ידי בנקים מרכזיים, האטה בצמיחה הכלכלית של סין וסנקציות רחבות היקף נגד רוסיה כחלק מהגורמים המשפיעים על השווקים בעולם. ג'ורג'יבה הוסיפה, כי אמנם חיוני להשיג שליטה במחירים עולים, אך הידוק ממושך יתר על המידה של התנאים הפיננסיים יסבך את התמונה הכלכלית העולמית. בקרוב צפויים כלכלני קרן המטבע הבינלאומית לפרסם את תחזיותיהן המעודכנות.

ראש הממשלה הבריטי מתפטר

שבועות בודדים לאחר ששרד הצבעת אי אמון מצד חברי המפלגה השמרנית, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון נאלץ להתפטר השבוע, לאחר שכשליש מחברי הקבינט שלו התפטרו, בעוד שרבים ציינו דאגות לגבי אופיו ויושרתו של ג'ונסון.

ג'ונסון יישאר בתפקידו עד שייבחר מנהיג מפלגה חדש, כאשר לוח זמנים לתהליך צפוי להיקבע כבר בשבוע הקרוב.

התפטרות זו מגיעה בתקופה לא טובה לכלכלה הבריטית שבה האיפלציה גואה והבנק מחוייב לפעול. הכלכלן הראשי של הבנק המרכזי האנגלי, Huw Pill, אמר ביום חמישי כי האינפלציה גבוהה באופן לא נוח וכי הבנק המרכזי מוכן לנוע מהר יותר בשיעורי הריבית במידת הצורך.  

תחזיות

ריבית בנק ישראל

נוכחי:
1.25%

מועד ההכרזה הקרוב:
22/08/22

צפי ריבית:
עלייה של 0.25%

מדד המחירים לצרכן

מדד יוני 2022:
0.4%+

12 החודשים הבאים:
3.3%+

אלוקציה

מניות
חשיפה מומלצת: 80%

חו"ל
ישראל
50%
50%

עדיפות:

1. S&P 500
2. ת"א 125
3. בנקים ארה"ב וישראל

אג"ח ממשלת ישראל
מח"מ מומלץ:
שקלי: קצר מאד
צמוד: קצר

שקלי
צמוד
60%
40%

ריביות רשמיות

ארה"ב: 1.5%-1.75%
גוש האירו: 0.0%
בריטניה: 1.0%
יפן: 0.1%-

כתב: ד"ר רון אייכל
יועץ כלכלי לאיילון בית השקעות

גילוי נאות

איילון בית השקעות בע"מ, נעם ברורמן השקעות בע"מ, נעם ברורמן שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, איילון פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ ואיילון קרנות נאמנות בע"מ,(להלן: "קבוצת איילון"),לרבות בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בה, מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או לבצע פעילות בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים ו/או בסחורות המוזכרים בסקירה זו (להלן: "הנכסים") עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או במסגרת אחרת. כן עשויה קבוצת איילון, לרבות בעלי שליטה ו/או עניין בה ו/או חברות שמי מאלה הינו בעל עניין בהן, בהתאם למגבלות הקבועות בדין, להתקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין בעקיפין.
אין בסקירה ו/או בנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, טקסט ו/או תמונות (להלן: "הסקירה") זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי ו/או מקורות מידע אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעויות או שגיאות ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירה ובכל מקרה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של הנכסים הרלוונטיים ו/או בדיווחים הנוגעים אליהם מכל מין וסוג שהוא.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל האמור בסקירה זו עשוי להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת ואין לראות בסקירה כשלמה וכממצה, ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לנכסים הכללים או הספציפיים המוזכרים בה, במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה. כמובן שסקירה זו אינה מהווה הצעה של הנכסים ואינה מהווה הזמנה לרכשם ואין לראות בה כייעוץ ו/או שיווק בדבר כדאיות ההשקעה בה ו/או כהצעה או כשידול או כהמלצה, במישרין ו/או בעקיפין, לקנות ו/או למכור את הנכסים, ובכלל זה יחידות השתתפות של קרנות נאמנות בניהולו של מנהל הקרן מקבוצת, בשום אופן צורה ו/או דרך. עוד יצוין כי הנכסים המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים לקורא הסקירה.
יודגש: סקירה זו אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי והצרכים הייחודיים של כל משקיע ויש לצורך בטרם קבלת החלטת השקעה כלשהי להתייעץ, ככל שנדרש, עם גורם ייעוץ מוסמך לרבות יועץ מס מוסמך בדבר השלכות המס של פעילות בנכסים או לראות סקירה זו כשיקול אחד במכלול. קבוצת איילון אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע ו/או בסקירה מראש או בדיעבד. על רקע כל האמור, קבוצת איילון לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו, למאן דהו, בדרך כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה מהסתמכות על הסקירה ו/או שימוש בה בדרך כלשהי.
אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב מקבוצת איילון והיא אינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת איילון. כמו כן, נדגיש כי עליכם לבחון כל סקירה בפני עצמה ולראות האם היא נכנסת להגדרה של "עבודת אנליזה" כפי שהובאה לעיל, במידה והסקירה אכן מהווה עבודת אנליזה יש לוודא שהיא עומדת בדרישות ההוראה כאמור. לשימת לבכם, כיום הוראת האנליזה חלה גם לגבי ני"ע בחו"ל ולא רק לגבי ני"ע בארץ.

חייג עכשיו