סקירה מאקרו כלכלית
ישראל והעולם

1-במאי-2022

נקודות מרכזיות

ישראל

  • שוק האג"ח הישראלי ממשיך להתקשות מפאת השינוי במדיניות ריבית בנק ישראל. נראה כי הקשיים עוד יימשכו, על רקע המשך הריסון הצפוי
  • חרף התייקרויות בריביות המשכנתאות, הישראלים נוהרים אל הבנקים למשכנתאות אשר אלו מצידם רושמים שיאים של מתן הלוואות לדיור. לא נראה כי צפויה בלימה בקרונה

האפיק הממשלתי

  • על רקע ציפיות האינפלציה הגבוהות ותחילת הריסון המוניטרי להערכתנו, ישנה עדיפות לצמצום הסיכון ולמח"מ קצר.
  • טווחים קצרים – משקל יתר. ניטרלי בין האפיקים
  • טווחים ארוכים –משקל חסר. אנו מעדיפים חשיפה לאפיק הצמוד במח"מ בינוני.
  • האפיק הקונצרני –נדרשת סלקטיביות. עדיפות לאיגרות הקצרות

הכלכלה העולמית

 • הכלכלה האמריקאי מפתיעה לרעה – הכווצות של 1.4% ברבע הראשון, לעומת התרחבות של 6.9% ברבע האחרון של 2021.
 • בארה"ב, ה-Fed צפוי לייקר את הריבית ב-50 נ"ב ביום ד'. בגוש האירו כבר מדברים על העלאת ריבית
 • הכלכלה הסינית גם היא מאכזבת וקצב הצמיחה השנה יהיה מתון מאוד. אי לכך, ההנהגה יוצאת בשורה של צעדים מעודדי צמיחה

השבוע במרכז

המשק האמריקאי מפתיע לרעה

הכלכלה המקומית

שוק האג"ח נכנע לעליית שהתרחשה ולצפויות בעתיד

שוק האג"ח הישראלי התאפיין השבוע במגמות מעורבות, תוך נטייה לירידות שערים. עליית שערים קיצונית למדי נרשמה במדד תל בונד דולר אשר התייקר ב-1.75% ונהנה מהפיחות בערכו של השקל כנגד הדולר האמריקאי, תוך שהוא מתנתק מהמגמות הפנימיות.

יתר על כן, גם איגרות חוב הממשלתיות הארוכות (הצמודות ושקליות) רשמו עליות מחירים של כ-0.2%. מנגד, איגרות החוב הקונצרניות איבדו מערכן, עד 1%, כפי הנראה גם עקב חולשה בגיוסים של קרנות הנאמנות.

העלייה בערכן של האיגרות הממשלתיות בשבוע האחרון הייתה הפוכה למגמה המאפיינת אותן השנה. למעשה, מראשית השנה מדד האג"ח הממשלתי הכללי איבד 4.7% מערכו, כאשר הממשלתי השקלי צנח ב-5% והממשלתי הצמוד ירד "רק" ב-4.3%. עם זאת, ה"סיפור" נמצא באיגרות הארוכות. אלו ממש נמצאות בשורה האחורית של תשואות האחזקה עם ירידה של עד 11.1% במדד הממשלתי השקלי במח"מ של 10 שנים ומעלה. גם האיגרות הצמודות הארוכות רשמו הפסדי הון קשים למדי, לדוגמא, ירידה של 8.4% במדד אג"ח ממשלתי במח"מ של 10 שנים ומעלה.

למעשה, לפי שוק המק"מ והאיגרות הקצרות, ריבית בנק ישראל צפויה להמשיך ולהתייקר. השוק מתמחר ריבית של 0.95% בעוד שנה ו-2% בעוד שנתיים. בהתאם לכך ולהערכתנו כי האינפלציה צפויה להמשיך ולהפתיע כלפי מעלה, אנו ממליצים לשמור על גישה שמרנית לאפיק האגח"י תוך עדיפות למח"מ קצר מאוד ולאג"ח בריבית משתנה. יש לקחת בחשבון כי ריבית בנק ישראל צפויה להתייקר לקראת סוף החודש.

שוק המשכנתאות ממשיך לזנק ובהתאם יהיה חיובי לרווחי הבנקים

הביקוש הפנטסטי לדירות הביא לשיא את סך המשכנתאות שהעניקו הבנקים בחודש מארס, אשר הגיע לסכום כולל של 13.4 מיליארד ש"ח. העוצמה באה לידי ביטוי בכך שלעומת החודש הקודם, פברואר, נרשמה נסיקה של 20%. למעשה, מארס מהווה שיא ישראלי לסך המשכנתאות החודשיות, כאשר השיא הקודם נרשם לא מזמן, בדצמבר 2021 שבו ניתנו 12.2 מיליארד ש"ח.  העלייה בהיקפי המשכנתאות, באה לידי ביטוי בזינוק בהלוואות שבמסלולים השקליים ואולי בצדק רב על רקע האינפלציה המזנקת.

העלייה בסך המשכנתאות נגרמה משילוב של 2 גורמים: (1) ביקוש גדל לדירות; ו-(2) העלייה הנמשכת במחירי הדירות, שאפילו החריפה מתחילת השנה.

זינוק חד בסכום המשכנתאות מבשר במקרים רבים גם על עלייה חדה במחירי הדירות. בעקבות השיא הקודם בסכומי המשכנתאות שנרשם בדצמבר 2021 נרשם גם שיא של שבע שנים בשיעור ההתייקרות במחירי הדירות.

בסיכום הרבעון הראשון של 2022 (החודשים ינואר-מארס), העניקו הבנקים משכנתאות בסכום של 34.6 מיליארד שקל, כ-2% יותר מאשר בשלושת החודשים הקודמים ו-50% יותר מאשר ברבעון המקביל ב-2021.

 

מצידם, הרוכשים מממנים את פירעון המשכנתאות המוגדלות באמצעות הארכת תקופת הפירעון, שהגיעה בחודש שעבר לשיא חדש של 25.1 שנים בממוצע במגזר הצמוד, לעומת 24.7 שנים בהלוואות שניתנו בחודש שעבר. במגזר הלא צמוד התארכה תקופת הפירעון הממוצעת מ-23.1 שנים ל-23.2 שנים. המשמעות היא גידול בנטל החוב לדירה על משקי הבית והארכת תקופת השיעבוד למשכנתא. עם זאת, מבחינת איכות הלווים אין כרגע ירידה באיכות שהרי נמשכת הירידה בשיעור המשכנתאות שבפיגור (ראו תרשים משמאל).

 

עליית הריבית, אשר התרחשה החודש לא צפויה להקטין במידה רבה את הביקוש למשכנתאות חדשות. לעומת זאת, היא דווקא תגדיל את הנטל על משכנתאות קיימות ותחזק את רווחי הבנקים במגזר המשכנתאות, שכן ההחלטה מגדילה את הכנסות המימון שלהם.

הכלכלה העולמית

בהשפעת הסחר כלכלת ארה"ב התכווצה ברבע הראשון

אמנם, תחזיות השוק היו להאטה משמעותית בצמיחה הכלכלית בארה"ב ברבעון הראשון מהקצב השנתי של 6.9% שנרשם בסוף 2021, אך ההתכווצות של 1.4% שדווחה ביום חמישי האחרון הפתיעה לצד השלילי. בעוד שההוצאה הצרכנית עלתה ב-2.7%, גירעון סחר גדול בארה"ב, הוצאות ממשלתיות נמוכות יותר וירידה בהשקעה במלאי משכו את הנתון הכולל לטריטוריה שלילית. מדד הליבה של הוצאות הצריכה האישית, מדד האינפלציה המועדף על הבנק הפדרלי בארה"ב, עלה ברבעון האחרון ב-5.2% בחישוב שנתי.

מעבר לגורמים הבינלאומיים, נראה כי גם מבית מתגלים קשיים בכלכלכה האמריקאית. כך, בחודש מארס נרשמת הידרדרות גם במכירות הבתים הקיימים (יד-שנייה), הבתים החדשים וגם במספר הבתים הנמצאים בתהליך מכירה. למעשה, המדד האחרון רושם ירידה זה החודש החמישי ברציפות ומכירות הבתים החדשים ירדו זה החודש הרביעי, מפאת מחירי הדירות גבוהים ומנגד ריביות המשכנתא המתייקרות.

הבנק המרכזי האירופאי משנה כיוון

על רקע האינפלציה הגבוהה ביותר מאז זעזועים הנפט של שנות ה-70, הבנק המרכזי האירופי עלול להעלות את הריבית כבר ביולי. עם זאת, נשיאת ה-ECB, כריסטין לגארד, התאמצה השבוע לערוך הבחנות חדות בין הפעולות הסבירות של ה-ECB לאלו של ה-Fed. האינפלציה בגוש האירו אינה מבוססת כמו בארצות הברית, היא אמרה, והתרכזה בעיקר במחירי המזון והאנרגיה כתוצאה מהפלישה של רוסיה לאוקראינה. אינפלציית הליבה באירופה, אף על פי שהיא מעל היעד, היא כמחצית מהרמה בארה"ב, אמרה לגארד, והוסיפה שעלויות העבודה באירופה גדלות לאט יותר מאלו בארה"ב.  ראשת ה-ECB הודתה כי קיימת סבירות גבוהה להעלאת ריבית בתחילת הרבעון השלישי, אם כי היא הזהירה כי קצב העלאות הריבית הקרובות יהיה הדרגתי יותר מאשר בארה"ב. להערכנו, אין ל-ECB הרבה ברירות והריבית תועלה כבר השנה.

סין נוקטת צעדים לעידוד הצמיחה במשק

כאשר הסגרים מפאת הקורונה משבשית את הכלכלה, גורמים רשמיים סינים הודיעו השבוע על מספר צעדים, כדי לחזק את הצמיחה הכלכלית. הנשיא שי ג'ינפינג קרא לחיזוק משמעותי בבניית התשתיות, בעוד שהבנק העממי של סין אמר כי לעמיק את התמיכה בכלכלה הריאלית וידחף למציאת פתרון לפגיעה שחוות חברות הטכנולוגיה. ביום חמישי הודיעה מועצת המדינה כי תקדם את צמיחתן של חברות פלטפורמות אינטרנט, כדי להקל על יצירת מקומות עבודה תוך הצגת סובסידיות זמניות לעובדים שאינם זכאים לביטוח אבטלה. ביום שישי דווח על תמיכה נוספת, לרבות קיצוץ מסים ואגרות ויישום מהיר יותר של מדיניות קיימת לייצוב הכלכלה והשווקים, קידום הצריכה והגברת התעסוקה. נראה שהשנה סין תתקשה להגיע לקצב הצמיחה שנראה בשנים שלפני הקורונה והוא יהיה יותר בטווח שבין 4% לכדי 5%. יתר על כן, האבטלה בסין עלתה ל-5.8% במארס, הרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת המגיפה.

שי ג'ינפינג | נשיא הרפובליקה העממית של סין

תחזיות

ריבית בנק ישראל

נוכחי:
0.35%

מועד ההכרזה הקרוב:
23/05/22

צפי ריבית:
עלייה של 0.25%

מדד המחירים לצרכן

 צפי מדד אפריל 2022:
0.6%+

12 החודשים הבאים:
3.4%+

אלוקציה

מניות
חשיפה מומלצת: 70%

חו"ל
ישראל
50%
50%

עדיפות:

1. מוצרי צריכה בסיסיים
2. ת"א 125
3. בנקים ארה"ב וישראל

אג"ח ממשלת ישראל
מח"מ מומלץ:
שקלי: קצר מאד
צמוד: קצר

שקלי
צמוד
60%
40%

ריביות רשמיות

ארה"ב: 0.25%-%0.5
גוש האירו: 0.0%
בריטניה: 0.75%
יפן: 0.1%-

כתב: ד"ר רון אייכל
יועץ כלכלי לאיילון בית השקעות

גילוי נאות

איילון בית השקעות בע"מ, נעם ברורמן השקעות בע"מ, נעם ברורמן שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, איילון פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ ואיילון קרנות נאמנות בע"מ,(להלן: "קבוצת איילון"),לרבות בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בה, מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או לבצע פעילות בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים ו/או בסחורות המוזכרים בסקירה זו (להלן: "הנכסים") עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או במסגרת אחרת. כן עשויה קבוצת איילון, לרבות בעלי שליטה ו/או עניין בה ו/או חברות שמי מאלה הינו בעל עניין בהן, בהתאם למגבלות הקבועות בדין, להתקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין בעקיפין.
אין בסקירה ו/או בנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, טקסט ו/או תמונות (להלן: "הסקירה") זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי ו/או מקורות מידע אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעויות או שגיאות ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירה ובכל מקרה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של הנכסים הרלוונטיים ו/או בדיווחים הנוגעים אליהם מכל מין וסוג שהוא.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל האמור בסקירה זו עשוי להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת ואין לראות בסקירה כשלמה וכממצה, ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לנכסים הכללים או הספציפיים המוזכרים בה, במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה. כמובן שסקירה זו אינה מהווה הצעה של הנכסים ואינה מהווה הזמנה לרכשם ואין לראות בה כייעוץ ו/או שיווק בדבר כדאיות ההשקעה בה ו/או כהצעה או כשידול או כהמלצה, במישרין ו/או בעקיפין, לקנות ו/או למכור את הנכסים, ובכלל זה יחידות השתתפות של קרנות נאמנות בניהולו של מנהל הקרן מקבוצת, בשום אופן צורה ו/או דרך. עוד יצוין כי הנכסים המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים לקורא הסקירה.
יודגש: סקירה זו אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי והצרכים הייחודיים של כל משקיע ויש לצורך בטרם קבלת החלטת השקעה כלשהי להתייעץ, ככל שנדרש, עם גורם ייעוץ מוסמך לרבות יועץ מס מוסמך בדבר השלכות המס של פעילות בנכסים או לראות סקירה זו כשיקול אחד במכלול. קבוצת איילון אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע ו/או בסקירה מראש או בדיעבד. על רקע כל האמור, קבוצת איילון לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו, למאן דהו, בדרך כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה מהסתמכות על הסקירה ו/או שימוש בה בדרך כלשהי.
אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב מקבוצת איילון והיא אינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת איילון. כמו כן, נדגיש כי עליכם לבחון כל סקירה בפני עצמה ולראות האם היא נכנסת להגדרה של "עבודת אנליזה" כפי שהובאה לעיל, במידה והסקירה אכן מהווה עבודת אנליזה יש לוודא שהיא עומדת בדרישות ההוראה כאמור. לשימת לבכם, כיום הוראת האנליזה חלה גם לגבי ני"ע בחו"ל ולא רק לגבי ני"ע בארץ.