איילון בית השקעות

קו ליועצים 03-800-8000

חפש באתר
 
בית איילון ביטוח
רח' אבא הלל סילבר 12, קומה 19, רמת גן        

52008, ת.ד. 10957

טל: 03-7567878
פקס: 03-7567880
www.ayalon-inv.co.il

אצלנו שירות, זו לא רק סיסמא! לנוחיותך - חניה מסודרת בבית איילון.
 

קרנות נאמנות/ממונה על פניות ותלונות הציבור

 

גברת מיכל גרסטנפלד, ממונה על פניות ציבור בנושא קרנות נאמנות, תשמח לעמוד לשירותכם בכל עת בטלפון: 03-7567862, פקס: 03-7567880. כתובת: רח' אבא הלל סילבר 12, קומה 19, רמת גן    

e-mail: pniot@ayalon-inv.co.il

זמני פעילות: ימים א'-ה', בין השעות 9:30-15:30, למעט בערבי חג וחגים.

 
        המידע והמסמכים הנדרשים לשם בירור הפנייה:
שם מלא
מספר תעודת זהות
שמן המלא של קרנות הנאמנות הרלוונטיות
תאריך הפנייה
פרטי התקשרות (כתובת לקבלת דברי דואר ו/או כתובת דוא"ל ו/או מס' טלפון)
תיאור נסיבות הפניה בפירוט הנדרש לצורך בירורה.
 
אישור לקבלת הפניה, ישלח אליך תוך 7 ימי עסקים מיום קבלתה. במידה ושאלתך מקצועית תשובה תימסר לך בכתב תוך 21 ימי עסקים. לרוב תקבל תשובה תוך פרק זמן קצר מזה.
 
 
תלונות כנגד הממונה על פניות הציבור לא תטופלנה על ידו, אלא על ידי הממונה על האכיפה הפנימית.
 
 
מנהל הקרן ישמור בדרך הניתנת לאחזור העתק מכל פניה ותשובה וכן מכל מסמך בקשר עם פניית הציבור למשך תקופה בת 7 שנים מיום קבלת הפניה.
במקרה בו מחליט מנהל הקרן להימנע ממתן תשובה לפונה, לרבות, בין היתר, במקרה בו נושא הפניה קשור לעניין התלוי ועומד בבית המשפט, ידווח מנהל הקרן על כך לנאמן.
מנהל הקרן רשאי שלא להתייחס לפניה של גורם בכפוף להוראות הרשות  ובהתאם לכללים שנקבעו בנהליו. באשר לפניה אשר מנהל הקרן החליט להימנע ממתן תשובה לפונה בעניינה, בין היתר במקרה בו נושא הפניה קשור לענין התלוי ועומד בערכאה שיפוטית ו/או מנהלית, או במקרה אחר כקבוע בנהלי מנהל הקרן, תימסר על כך תשובה לפונה, והדבר יובא לידיעת הנאמן הרלוואנטי לקרן/ות. היה וקיימת מניעה על פי דין להשיב, לא ייענו הפניות לגופו של עניין אך תישלח לפונה תשובה בכתב בדבר אי יכולתה של החברה להשיב לפנייתו.
 
 
  

 

  ניהול תיקים/מנהלת שימור לקוחות ופניות ציבור

הגב' אפרת גאון יוסף, מנהלת שימור לקוחות ופניות ציבור, תשמח לעמוד לשירותכם בכל עת בטלפון:    03-7567868  0546756124

 e-mail:

Neta-m@ayalon-inv.co.il

 

 

 

טופס יצירת קשר
 
*שם:
שם משפחה:
*טלפון:
דוא"ל:
נושא:
יש למלא את השדות באדום