איילון בית השקעות

קו ליועצים 03-800-8000

חפש באתר
 
סקירות

השאר פרטים ונציגנו יצור עמך קשר בהקדם

שם:
טלפון:
דוא"ל:
יש למלא את השדות באדום
 

03-756-7878

סקירות

מגוון סקירות מקצועיות בתחומים הבאים: סקירות מאקרו חודשיות, ניתוח טכני, הנפקות קרובות ועוד. מיטב המומחים של איילון בית השקעות כאן בשבילכם. לכל אינפורמציה נוספת, שאלות ובקשות, נשמח אם תיצרו עמנו קשר.סקירה כלכלית
למרות העובדה שמדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2017 הפתיע כלפי מעלה ועלה ב- 0.4% , אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד מציגות ירידות חדות יחסית מתחילת חודש יוני 2016 . מדד אגרות חוב ממשלתי צמוד מדד ירד מתחילת חודש יוני 2017 ב- 0.83% , מדד 841 ו 545- , זה מציג עלייה קלה של 0.26% מתחילת השנה. בולטות לשלילה 3 סדרות אגרות חוב צמוד מדד ממשלתי הארוכות – 536 אשר מציגות ירידות שערים מתחילת השנה ומעיבות על ביצועי מדד ממשלתי צמוד מדד.


טור דעה ועוד
זהו סוד גלוי כי תוחלת החיים במדינת ישראל גדלה בהתמדה וכי בהינתן גיל הפרישה החוקי במדינת ישראל לגברים ונשים קיים פער מאתגר בלשון המעטה בין המקורות הפנסיוניים למשאבים הפנסיוניים הנדרשים עבור רבים בציבור הישראלי על מנת להזדקן בכבוד ולהימנע מנפילה כואבת ולא צודקת ברמת החיים לעת זקנה. מנגד אף גורם רשמי במדינת ישראל לא טורח להציג בפני הציבור הישראלי דוח פרופורמה מסודר של מצבו הפנסיוני המצרפי והפרטני הכולל המלצות אופרטיביות על מנת להתמודד עם הבור הפנסיוני.


קבוצת איילון הינה בעלת זיקה לנכסים פיננסיים, כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 ועשויה להיות בעלת זיקה לנכסים המפורטים בסקירה. הסקירה המובאת באתר מתבססת על מידע אשר קבוצת איילון מניחה שהינו מהימן וזאת מבלי לבצע בדיקות עצמאיות ביחס אליו. הסקירה המובאת באתר, ככל שמובאת כזו, אינה מתיימרת להיות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בה, והדעות האמורות בסקירה עלולות להשתנות ללא מתן כל הודעה נוספת. הערכה כלכלית אינה מדע מדויק, והיא אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים, על בסיס נתונים ידועים, הנחות יסוד שנקבעו ותחזיות שנאמדו. ככל הערכה כלכלית, תוצאותיה מבוססות על מידע שהועמד לרשותנו בזמן הכנתה, מידת דיוקו ואמינותו, על תחזיות ועל הנחות יסוד אשר הונחו לצורך הניתוחים הכלכליים. שינויים במשתנים העיקריים ו/או במידע נוסף, עשויים לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות. בכל מקרה הסקירה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפים של הנכסים הרלוונטיים המוזכרים בסקירה, ככל שמופיעים ו/או בדיווחים הנוגעים אליהם מכל מין וסוג שהוא. אין בסקירה זו כדי להוות מתן יעוץ השקעות, הצעה של הנכסים המוזכרים בה ו/או להוות הזמנה לרכשם ואין לראות בה כייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה ו/או כשידול, במישרין ו/או בעקיפין, לקנות ו/או למכור את הנכסים, בשום אופן צורה ו/או דרך ו/או כהצעה לרכישת הנכסים, ולפיכך אין להסתמך על המידע הכלול בה ואין בה כדי להחליף שיקול דעת עצמאי ו/או התייעצות עם יועץ מומחה בקשר לעובדות מקרה פרטניות לרבות שיקולי מס. לקבוצת איילון, עובדיה או גורמים הקשורים עמה, יש או יכולות להיות החזקות בנכסים ו/או לבצע פעולות שונות לרבות חיתום, רכישה או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים האמורים, וכן להתקשר בקשרים עסקיים עם החברות וגורמים הקשורים עמו או עם הגופים הנזכרים בסקירה.

לתנאי השימוש והבהרות משפטיות לחץ כאן