איילון בית השקעות

קו ליועצים 03-800-8000

חפש באתר
 
מילון מונחים

השאר פרטים ונציגנו יצור עמך קשר בהקדם

שם:
טלפון:
דוא"ל:
יש למלא את השדות באדום
 

03-756-7878

מילון מונחים


אג"ח להמרה

איגרת חוב קונצרנית אשר ניתנת להמרה במניות.

אג"ח מדינה –גילון

איגרת חוב שקלית לא צמודה, נושאת ריבית משתנה המשולמת מדי שלושה או ששה חודשים (ישנן גם אג"ח קונצרניות בעלות ריבית משתנה).

אג"ח מדינה- גליל

איגרת חוב צמודה למדד, נושאת ריבית קבועה.

אג"ח קונצרנית / אג"ח חברות

איגרת חוב המונפקת ע"י חברה (לא מדינה).

אג"ח

המכשיר הפיננסי העקרי המשמש בבניית ההשקעה הסולידית . שטר חוב, הדומה למתן הלוואה לגוף המנפיק את השטר. האג"ח נסחרת בבורסה ניתן לקנות ולמכור אותה בלא קשר למועד פרעון "ההלוואה". האג"ח מבטיחה תשואה מוגדרת מראש (תשואה לפדיון).

אופציות

מכשירים פיננסים מתקדמים המיועדים לתת בטחונות (מעין רכישת ביטוח), או להביא לרווחים ממונפים באחוזים גבוהים מאד.

אזהרת רווח

הודעה אותה מפרסמת חברה הנסחרת בבורסה לני"ע  ובה היא מודיעה / מזהירה על כך שרווחיה עלולים להיות קטנים מן הרווחים שאותם צפתה החברה. הודעת אזהרת רווח היא הודעה שלילית למשקיעי המניה והיא גורמת בדרך כלל לירידות בשערי המניה של החברה.

אינפלציה

עלייה במדד המחירים לצרכן, הנגזרת מעליה ברמת המחירים במשק.

ארביטראז'

רווח ללא סיכון.

דיבידנד

תשלום שמחלקת חברה לבעלי המניות מתוך רווחי החברה. הדיבידנד מחולק לבעלי המניות לפי חלקם בהון החברה. חברה אינה חייבת לחלק דיבידנד גם אם היא חברה מרוויחה.

דיפלציה

תופעה כלכלית המתבטאת בירידת מחירם של שירותים ומוצרים, ובעליית כוח הקנייה של המטבע.

כל האמור במילון המונחים הנו בבחינת מידע כללי בלבד המיועד להבהרה והסברה ומובא לנוחות הקורא בלבד. אין לראות באמור במילון המונחים הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של נכסים או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם והמילון אף אינו מתיימר לכלול חלק ו/או את כל המידע הדרוש למשקיע ו/או יועץ ו/או כל גוף אחר שהוא, לצורך החלטת השקעה ומשכך, ולמען הסר כל ספק, אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. עוד יוער כי מילון המונחים כולל התייחסות לנכסים פיננסים ו/או פעולות השקעה המאופיינות בסיכון מיוחד וגבוה (כגון פעולות באופציות ובנגזרים, מכירות בחסר וכו'), העשויות לגרום להפסד בלתי מוגבל הגבוה מסכום ההשקעה, והכל בזמן קצר. פעולות אלו מתאימות למשקיעים מקצועיים ומנוסים בלבד, המוכנים לקחת על עצמם הסתברות גבוהה להפסד כאמור ובכל מקרה אין לבצעה בשום אופן ללא התייעצות עם גורם מקצועי ובעל רשיון, בהתאם למאפייניו וצרכיו של כל משקיע. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול במילון המונחים. ההסברים המובאים במילון הינם למיטב ההבנה והידיעה ובהתבסס על מידע שהוא בגדר נחלת הציבור ולפיכך אין מדובר בהגדרות מדויקות ו/או מחייבות ו/או מלאות ואף עשויות ליפול בהן טעויות ו/או אי דיוקים. להגדרות מדויקות יש לפנות למקור אשר מתחייב לנכונות ההגדרה. המידע הכלול במילון המונחים עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. קבוצת איילון אינה מתחייבת לעדכן את מילון המונחים בכל עת ולפיכך יש לבצע בדיקה מקיפה לרבות התייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי בטרם הסתמכות על המידע האמור ואין להסתפק בעיון במידע הכלול במילון המונחים בלבד. קבוצת איילון לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור במילון המונחים, אם ייגרמו.

לתנאי השימוש והבהרות משפטיות לחץ כאן